Bacteria isolated from surgical infections and its susceptibilities to antimicrobial agents -Special references to bacteria isolated between April 2011 and March 2012-

Nagao Shinagawa, Masaaki Taniguchi, Koichi Hirata, Tomohisa Furuhata, Tohru Mizuguchi, Hiroyuki Osanai, Yoshiyuki Yanai, Fumitake Hata, Chikasi Kihara, Kazuaki Sasaki, Keisuke Oono, Masashi Nakamura, Hitoshi Shibuya, Itaru Hasegawa, Masami Kimura, Kosho Watabe, Tsuyoshi Hoshikawa, Hideki Oshima, Naoki Aikawa, Junichi SasakiMasaru Suzuki, Kazuhiko Sekine, Shinya Abe, Hiromitsu Takeyama, Takehiro Wakasugi, Keiji Mashita, Moritsugu Tanaka, Akira Mizuno, Masakazu Ishikawa, Akihiko Iwai, Takaaki Saito, Masayuki Muramoto, Shoji Kubo, Shigeru Lee, Kenichiro Fukuhara, Yasuhito Kobayashi, Hiroki Yamaue, Seiko Hirono, Yoshio Takesue, Toshiyoshi Fujiwara, Susumu Shinoura, Hideyuki Kimura, Hiromi Iwagaki, Naoyuki Tokunaga, Taijiro Sueda, Elso Hiyama, Yoshiaki Murakami, Hiroki Ohge, Kenichiro Uemura, Hiroaki Tsumura, Tetsuya Kanehiro, Hitoshi Takeuchi, Kouji Tanakaya, Mitsuhiro Iwasaki

Research output: Contribution to journalArticle

2 Citations (Scopus)

Abstract

Bacteria isolated from surgical infections during the period from April 2011 to March 2012 were investigated in a multicenter study in Japan, and the following results were obtained. In this series, 785 strains including 3 1 strains of Candida spp. were isolated from 204 (78.8%) of 259 patients with surgical infections. Five hundred and twenty three strains were isolated from primary infections, and 231 strains were isolated from surgical site infection. From primary infections, anaerobic Gram-negative bacteria were predominant, followed by aerobic Gram-negative bacteria, while from surgical site infection aerobic Gram-positive bacteria were predominant, followed by anaerobic Gram-negative bacteria. Among aerobic Gram-positive bacteria, the isolation rate of Enterococcus spp. was highest, followed by Streptococcus spp. and Staphylococcus spp., in this order, from primary infections, while Enterococcus spp. was highest, followed by Staphylococcus spp. from surgical site infection. Among aerobic Gram-negative bacteria, Escherichia coil was the most predominantly isolated from primary infections, followed by Kiebsielia pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa and Enterobacter cioacae, in this order, and from surgical site infection, E. coil was most predominantly isolated, followed by F aeruginosa, K. pneumoniae, and E. cioacae. Among anaerobic Gram-positive bacteria, the isolation rate of Eggertheiia lenta was the highest from primary infections, followed by Parvimonas micra, Coilinseila aerofaciens, Lactobaciiius acidophilus and Finegoidia magna, and from surgical site infection, E. ienta was most predominantly isolated, followed by F micra and L. acidophiius, in this order. Among anaerobic Gram-negative bacteria, the isolation rate of Bacteroidesfragiiis was the highest from primary infections, followed by Bilophila wadsworthia, Bactero ides thetaiotaomicron, Bacteroides unformis and Bactero ides vuigatus, and from surgical site infection, B. fragiiis was most predominantly isolated, followed by Bactero ides caccae, B. thetaiotaomicron, Bactero ides ovatus and B. wadsworthia, in this order. In this series, vancomycin-resistant MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus), vancomycinresistant Enterococcus spp. and multidrug-resistant F aeruginosa were not observed. We should carefully follow up B. wadsworthia which was resistant to various antimicrobial agents, and also Bacteroides spp. which was resistant to many ,lJ-lactams.

Original languageEnglish
Pages (from-to)339-383
Number of pages45
JournalJapanese Journal of Antibiotics
Volume67
Issue number6
Publication statusPublished - Dec 1 2014

Fingerprint

Anti-Infective Agents
Surgical Wound Infection
Bilophila
Bacteria
Gram-Negative Anaerobic Bacteria
Infection
Enterococcus
Gram-Positive Bacteria
Gram-Negative Aerobic Bacteria
Aerobic Bacteria
Staphylococcus
Pneumonia
Escherichia
Lactams
Enterobacter
Bacteroides
Anaerobic Bacteria
Vancomycin
Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus
Streptococcus

ASJC Scopus subject areas

  • Pharmacology (medical)
  • Infectious Diseases
  • Microbiology (medical)
  • Medicine(all)

Cite this

Bacteria isolated from surgical infections and its susceptibilities to antimicrobial agents -Special references to bacteria isolated between April 2011 and March 2012-. / Shinagawa, Nagao; Taniguchi, Masaaki; Hirata, Koichi; Furuhata, Tomohisa; Mizuguchi, Tohru; Osanai, Hiroyuki; Yanai, Yoshiyuki; Hata, Fumitake; Kihara, Chikasi; Sasaki, Kazuaki; Oono, Keisuke; Nakamura, Masashi; Shibuya, Hitoshi; Hasegawa, Itaru; Kimura, Masami; Watabe, Kosho; Hoshikawa, Tsuyoshi; Oshima, Hideki; Aikawa, Naoki; Sasaki, Junichi; Suzuki, Masaru; Sekine, Kazuhiko; Abe, Shinya; Takeyama, Hiromitsu; Wakasugi, Takehiro; Mashita, Keiji; Tanaka, Moritsugu; Mizuno, Akira; Ishikawa, Masakazu; Iwai, Akihiko; Saito, Takaaki; Muramoto, Masayuki; Kubo, Shoji; Lee, Shigeru; Fukuhara, Kenichiro; Kobayashi, Yasuhito; Yamaue, Hiroki; Hirono, Seiko; Takesue, Yoshio; Fujiwara, Toshiyoshi; Shinoura, Susumu; Kimura, Hideyuki; Iwagaki, Hiromi; Tokunaga, Naoyuki; Sueda, Taijiro; Hiyama, Elso; Murakami, Yoshiaki; Ohge, Hiroki; Uemura, Kenichiro; Tsumura, Hiroaki; Kanehiro, Tetsuya; Takeuchi, Hitoshi; Tanakaya, Kouji; Iwasaki, Mitsuhiro.

In: Japanese Journal of Antibiotics, Vol. 67, No. 6, 01.12.2014, p. 339-383.

Research output: Contribution to journalArticle

Shinagawa, N, Taniguchi, M, Hirata, K, Furuhata, T, Mizuguchi, T, Osanai, H, Yanai, Y, Hata, F, Kihara, C, Sasaki, K, Oono, K, Nakamura, M, Shibuya, H, Hasegawa, I, Kimura, M, Watabe, K, Hoshikawa, T, Oshima, H, Aikawa, N, Sasaki, J, Suzuki, M, Sekine, K, Abe, S, Takeyama, H, Wakasugi, T, Mashita, K, Tanaka, M, Mizuno, A, Ishikawa, M, Iwai, A, Saito, T, Muramoto, M, Kubo, S, Lee, S, Fukuhara, K, Kobayashi, Y, Yamaue, H, Hirono, S, Takesue, Y, Fujiwara, T, Shinoura, S, Kimura, H, Iwagaki, H, Tokunaga, N, Sueda, T, Hiyama, E, Murakami, Y, Ohge, H, Uemura, K, Tsumura, H, Kanehiro, T, Takeuchi, H, Tanakaya, K & Iwasaki, M 2014, 'Bacteria isolated from surgical infections and its susceptibilities to antimicrobial agents -Special references to bacteria isolated between April 2011 and March 2012-', Japanese Journal of Antibiotics, vol. 67, no. 6, pp. 339-383.
Shinagawa, Nagao ; Taniguchi, Masaaki ; Hirata, Koichi ; Furuhata, Tomohisa ; Mizuguchi, Tohru ; Osanai, Hiroyuki ; Yanai, Yoshiyuki ; Hata, Fumitake ; Kihara, Chikasi ; Sasaki, Kazuaki ; Oono, Keisuke ; Nakamura, Masashi ; Shibuya, Hitoshi ; Hasegawa, Itaru ; Kimura, Masami ; Watabe, Kosho ; Hoshikawa, Tsuyoshi ; Oshima, Hideki ; Aikawa, Naoki ; Sasaki, Junichi ; Suzuki, Masaru ; Sekine, Kazuhiko ; Abe, Shinya ; Takeyama, Hiromitsu ; Wakasugi, Takehiro ; Mashita, Keiji ; Tanaka, Moritsugu ; Mizuno, Akira ; Ishikawa, Masakazu ; Iwai, Akihiko ; Saito, Takaaki ; Muramoto, Masayuki ; Kubo, Shoji ; Lee, Shigeru ; Fukuhara, Kenichiro ; Kobayashi, Yasuhito ; Yamaue, Hiroki ; Hirono, Seiko ; Takesue, Yoshio ; Fujiwara, Toshiyoshi ; Shinoura, Susumu ; Kimura, Hideyuki ; Iwagaki, Hiromi ; Tokunaga, Naoyuki ; Sueda, Taijiro ; Hiyama, Elso ; Murakami, Yoshiaki ; Ohge, Hiroki ; Uemura, Kenichiro ; Tsumura, Hiroaki ; Kanehiro, Tetsuya ; Takeuchi, Hitoshi ; Tanakaya, Kouji ; Iwasaki, Mitsuhiro. / Bacteria isolated from surgical infections and its susceptibilities to antimicrobial agents -Special references to bacteria isolated between April 2011 and March 2012-. In: Japanese Journal of Antibiotics. 2014 ; Vol. 67, No. 6. pp. 339-383.
@article{40500b2b70954a48b846bafb49e79cc1,
title = "Bacteria isolated from surgical infections and its susceptibilities to antimicrobial agents -Special references to bacteria isolated between April 2011 and March 2012-",
abstract = "Bacteria isolated from surgical infections during the period from April 2011 to March 2012 were investigated in a multicenter study in Japan, and the following results were obtained. In this series, 785 strains including 3 1 strains of Candida spp. were isolated from 204 (78.8{\%}) of 259 patients with surgical infections. Five hundred and twenty three strains were isolated from primary infections, and 231 strains were isolated from surgical site infection. From primary infections, anaerobic Gram-negative bacteria were predominant, followed by aerobic Gram-negative bacteria, while from surgical site infection aerobic Gram-positive bacteria were predominant, followed by anaerobic Gram-negative bacteria. Among aerobic Gram-positive bacteria, the isolation rate of Enterococcus spp. was highest, followed by Streptococcus spp. and Staphylococcus spp., in this order, from primary infections, while Enterococcus spp. was highest, followed by Staphylococcus spp. from surgical site infection. Among aerobic Gram-negative bacteria, Escherichia coil was the most predominantly isolated from primary infections, followed by Kiebsielia pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa and Enterobacter cioacae, in this order, and from surgical site infection, E. coil was most predominantly isolated, followed by F aeruginosa, K. pneumoniae, and E. cioacae. Among anaerobic Gram-positive bacteria, the isolation rate of Eggertheiia lenta was the highest from primary infections, followed by Parvimonas micra, Coilinseila aerofaciens, Lactobaciiius acidophilus and Finegoidia magna, and from surgical site infection, E. ienta was most predominantly isolated, followed by F micra and L. acidophiius, in this order. Among anaerobic Gram-negative bacteria, the isolation rate of Bacteroidesfragiiis was the highest from primary infections, followed by Bilophila wadsworthia, Bactero ides thetaiotaomicron, Bacteroides unformis and Bactero ides vuigatus, and from surgical site infection, B. fragiiis was most predominantly isolated, followed by Bactero ides caccae, B. thetaiotaomicron, Bactero ides ovatus and B. wadsworthia, in this order. In this series, vancomycin-resistant MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus), vancomycinresistant Enterococcus spp. and multidrug-resistant F aeruginosa were not observed. We should carefully follow up B. wadsworthia which was resistant to various antimicrobial agents, and also Bacteroides spp. which was resistant to many ,lJ-lactams.",
author = "Nagao Shinagawa and Masaaki Taniguchi and Koichi Hirata and Tomohisa Furuhata and Tohru Mizuguchi and Hiroyuki Osanai and Yoshiyuki Yanai and Fumitake Hata and Chikasi Kihara and Kazuaki Sasaki and Keisuke Oono and Masashi Nakamura and Hitoshi Shibuya and Itaru Hasegawa and Masami Kimura and Kosho Watabe and Tsuyoshi Hoshikawa and Hideki Oshima and Naoki Aikawa and Junichi Sasaki and Masaru Suzuki and Kazuhiko Sekine and Shinya Abe and Hiromitsu Takeyama and Takehiro Wakasugi and Keiji Mashita and Moritsugu Tanaka and Akira Mizuno and Masakazu Ishikawa and Akihiko Iwai and Takaaki Saito and Masayuki Muramoto and Shoji Kubo and Shigeru Lee and Kenichiro Fukuhara and Yasuhito Kobayashi and Hiroki Yamaue and Seiko Hirono and Yoshio Takesue and Toshiyoshi Fujiwara and Susumu Shinoura and Hideyuki Kimura and Hiromi Iwagaki and Naoyuki Tokunaga and Taijiro Sueda and Elso Hiyama and Yoshiaki Murakami and Hiroki Ohge and Kenichiro Uemura and Hiroaki Tsumura and Tetsuya Kanehiro and Hitoshi Takeuchi and Kouji Tanakaya and Mitsuhiro Iwasaki",
year = "2014",
month = "12",
day = "1",
language = "English",
volume = "67",
pages = "339--383",
journal = "The Journal of antibiotics. Ser. B",
issn = "0368-2781",
publisher = "Japan Antibiotics Research Association",
number = "6",

}

TY - JOUR

T1 - Bacteria isolated from surgical infections and its susceptibilities to antimicrobial agents -Special references to bacteria isolated between April 2011 and March 2012-

AU - Shinagawa, Nagao

AU - Taniguchi, Masaaki

AU - Hirata, Koichi

AU - Furuhata, Tomohisa

AU - Mizuguchi, Tohru

AU - Osanai, Hiroyuki

AU - Yanai, Yoshiyuki

AU - Hata, Fumitake

AU - Kihara, Chikasi

AU - Sasaki, Kazuaki

AU - Oono, Keisuke

AU - Nakamura, Masashi

AU - Shibuya, Hitoshi

AU - Hasegawa, Itaru

AU - Kimura, Masami

AU - Watabe, Kosho

AU - Hoshikawa, Tsuyoshi

AU - Oshima, Hideki

AU - Aikawa, Naoki

AU - Sasaki, Junichi

AU - Suzuki, Masaru

AU - Sekine, Kazuhiko

AU - Abe, Shinya

AU - Takeyama, Hiromitsu

AU - Wakasugi, Takehiro

AU - Mashita, Keiji

AU - Tanaka, Moritsugu

AU - Mizuno, Akira

AU - Ishikawa, Masakazu

AU - Iwai, Akihiko

AU - Saito, Takaaki

AU - Muramoto, Masayuki

AU - Kubo, Shoji

AU - Lee, Shigeru

AU - Fukuhara, Kenichiro

AU - Kobayashi, Yasuhito

AU - Yamaue, Hiroki

AU - Hirono, Seiko

AU - Takesue, Yoshio

AU - Fujiwara, Toshiyoshi

AU - Shinoura, Susumu

AU - Kimura, Hideyuki

AU - Iwagaki, Hiromi

AU - Tokunaga, Naoyuki

AU - Sueda, Taijiro

AU - Hiyama, Elso

AU - Murakami, Yoshiaki

AU - Ohge, Hiroki

AU - Uemura, Kenichiro

AU - Tsumura, Hiroaki

AU - Kanehiro, Tetsuya

AU - Takeuchi, Hitoshi

AU - Tanakaya, Kouji

AU - Iwasaki, Mitsuhiro

PY - 2014/12/1

Y1 - 2014/12/1

N2 - Bacteria isolated from surgical infections during the period from April 2011 to March 2012 were investigated in a multicenter study in Japan, and the following results were obtained. In this series, 785 strains including 3 1 strains of Candida spp. were isolated from 204 (78.8%) of 259 patients with surgical infections. Five hundred and twenty three strains were isolated from primary infections, and 231 strains were isolated from surgical site infection. From primary infections, anaerobic Gram-negative bacteria were predominant, followed by aerobic Gram-negative bacteria, while from surgical site infection aerobic Gram-positive bacteria were predominant, followed by anaerobic Gram-negative bacteria. Among aerobic Gram-positive bacteria, the isolation rate of Enterococcus spp. was highest, followed by Streptococcus spp. and Staphylococcus spp., in this order, from primary infections, while Enterococcus spp. was highest, followed by Staphylococcus spp. from surgical site infection. Among aerobic Gram-negative bacteria, Escherichia coil was the most predominantly isolated from primary infections, followed by Kiebsielia pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa and Enterobacter cioacae, in this order, and from surgical site infection, E. coil was most predominantly isolated, followed by F aeruginosa, K. pneumoniae, and E. cioacae. Among anaerobic Gram-positive bacteria, the isolation rate of Eggertheiia lenta was the highest from primary infections, followed by Parvimonas micra, Coilinseila aerofaciens, Lactobaciiius acidophilus and Finegoidia magna, and from surgical site infection, E. ienta was most predominantly isolated, followed by F micra and L. acidophiius, in this order. Among anaerobic Gram-negative bacteria, the isolation rate of Bacteroidesfragiiis was the highest from primary infections, followed by Bilophila wadsworthia, Bactero ides thetaiotaomicron, Bacteroides unformis and Bactero ides vuigatus, and from surgical site infection, B. fragiiis was most predominantly isolated, followed by Bactero ides caccae, B. thetaiotaomicron, Bactero ides ovatus and B. wadsworthia, in this order. In this series, vancomycin-resistant MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus), vancomycinresistant Enterococcus spp. and multidrug-resistant F aeruginosa were not observed. We should carefully follow up B. wadsworthia which was resistant to various antimicrobial agents, and also Bacteroides spp. which was resistant to many ,lJ-lactams.

AB - Bacteria isolated from surgical infections during the period from April 2011 to March 2012 were investigated in a multicenter study in Japan, and the following results were obtained. In this series, 785 strains including 3 1 strains of Candida spp. were isolated from 204 (78.8%) of 259 patients with surgical infections. Five hundred and twenty three strains were isolated from primary infections, and 231 strains were isolated from surgical site infection. From primary infections, anaerobic Gram-negative bacteria were predominant, followed by aerobic Gram-negative bacteria, while from surgical site infection aerobic Gram-positive bacteria were predominant, followed by anaerobic Gram-negative bacteria. Among aerobic Gram-positive bacteria, the isolation rate of Enterococcus spp. was highest, followed by Streptococcus spp. and Staphylococcus spp., in this order, from primary infections, while Enterococcus spp. was highest, followed by Staphylococcus spp. from surgical site infection. Among aerobic Gram-negative bacteria, Escherichia coil was the most predominantly isolated from primary infections, followed by Kiebsielia pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa and Enterobacter cioacae, in this order, and from surgical site infection, E. coil was most predominantly isolated, followed by F aeruginosa, K. pneumoniae, and E. cioacae. Among anaerobic Gram-positive bacteria, the isolation rate of Eggertheiia lenta was the highest from primary infections, followed by Parvimonas micra, Coilinseila aerofaciens, Lactobaciiius acidophilus and Finegoidia magna, and from surgical site infection, E. ienta was most predominantly isolated, followed by F micra and L. acidophiius, in this order. Among anaerobic Gram-negative bacteria, the isolation rate of Bacteroidesfragiiis was the highest from primary infections, followed by Bilophila wadsworthia, Bactero ides thetaiotaomicron, Bacteroides unformis and Bactero ides vuigatus, and from surgical site infection, B. fragiiis was most predominantly isolated, followed by Bactero ides caccae, B. thetaiotaomicron, Bactero ides ovatus and B. wadsworthia, in this order. In this series, vancomycin-resistant MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus), vancomycinresistant Enterococcus spp. and multidrug-resistant F aeruginosa were not observed. We should carefully follow up B. wadsworthia which was resistant to various antimicrobial agents, and also Bacteroides spp. which was resistant to many ,lJ-lactams.

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=84923533199&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=84923533199&partnerID=8YFLogxK

M3 - Article

C2 - 25796741

AN - SCOPUS:84923533199

VL - 67

SP - 339

EP - 383

JO - The Journal of antibiotics. Ser. B

JF - The Journal of antibiotics. Ser. B

SN - 0368-2781

IS - 6

ER -