Autofluorescence imaging endoscopy for screening of esophageal squamous mucosal high-grade neoplasia: A phase II study

Ryu Ishihara, Takuya Inoue, Noboru Hanaoka, Yoji Takeuchi, Yoshiki Tsujii, Hiromitsu Kanzaki, Takashi Oota, Masao Hanafusa, Sachiko Yamamoto, Kengo Nagai, Fumi Matsui, Natsuko Kawada, Koji Higashino, Noriya Uedo, Hiroyasu Iishi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

18 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Autofluorescence imaging endoscopy for screening of esophageal squamous mucosal high-grade neoplasia: A phase II study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences