Association of single nucleotide polymorphisms in the eosinophil peroxidase gene with Japanese cedar pollinosis

Hiroyuki Nakamura, Fumiko Higashikawa, Kiyoshi Miyagawa, Yoshitaka Nobukuni, Tomohiko Endo, Toru Imai, Kotaro Ozasa, Yutaka Motohashi, Ichiyo Matsuzaki, Shinichiro Sasahara, Kotaro Hatta, Keiki Ogino, Akira Eboshida

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Association of single nucleotide polymorphisms in the eosinophil peroxidase gene with Japanese cedar pollinosis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences