Association between IgG4-related disease and progressively transformed germinal centers of lymph nodes

Yasuharu Sato, Dai Inoue, Naoko Asano, Katsuyoshi Takata, Hideki Asaoku, Yoshinobu Maeda, Toshiaki Morito, Hirokazu Okumura, Shin Ishizawa, Shoko Matsui, Takayoshi Miyazono, Tamotsu Takeuchi, Naoto Kuroda, Yorihisa Orita, Kiyoshi Takagawa, Masaru Kojima, Tadashi Yoshino

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

37 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Association between IgG4-related disease and progressively transformed germinal centers of lymph nodes'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences