Assignment of the ground-state spin-parity for 17C through g-factor measurement

Hiroshi Ogawa, Koichiro Asahi, Hideki Ueno, Hisanori Miyoshi, Daisuke Kameda, Nobuaki Imai, Ken Ichiro Yoneda, Hiroshi Watanabe, Toshitaka Suga, Ken ichi Ohno, Akihiro Yoshimi, Wataru Sato, Kenji Sakai, Katsunori Yogo, Yoshio Kobayashi, Atsushi Yoshida, Toshiyuki Kubo, Masayasu Ishihara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Assignment of the ground-state spin-parity for <sup>17</sup>C through g-factor measurement'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy