Application of amplicon-based targeted sequencing with the molecular barcoding system to detect uncommon minor EGFR mutations in patients with treatment-naïve lung adenocarcinoma

Kei Namba, Shuta Tomida, Takehiro Matsubara, Yuta Takahashi, Eisuke Kurihara, Yusuke Ogoshi, Takahiro Yoshioka, Tatsuaki Takeda, Hidejiro Torigoe, Hiroki Sato, Kazuhiko Shien, Hiromasa Yamamoto, Junichi Soh, Kazunori Tsukuda, Shinichi Toyooka

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Application of amplicon-based targeted sequencing with the molecular barcoding system to detect uncommon minor EGFR mutations in patients with treatment-naïve lung adenocarcinoma'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences