Antimicrobial susceptibility of clinical isolates of aerobic Gram-positive cocci and anaerobic bacteria in 2004

Takaji Fujimura, Isamu Yoshida, Yoshihisa Itoh, Mineji Tachibana, Mitsuo Kaku, Keiji Kanemitsu, Choichiro Takahashi, Joji Shiotani, Yuka Ono, Hisashi Baba, Shuji Matsuo, Seishi Asari, Kimiko Matsuoka, Nobuchika Kusano, Motoko Nose, Tetsunori Saikawa, Kazufumi Hiramatsu, Shigeru Kohno, Yoichi Hirakata, Nobuhisa YamaneIsamu Nakasone, Yoshinori Yamano

Research output: Contribution to journalArticle

6 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Antimicrobial susceptibility of clinical isolates of aerobic Gram-positive cocci and anaerobic bacteria in 2004'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences