An open-label prospective randomized multicenter study of intensive versus weekly granulocyte and monocyte apheresis in active crohn's disease

Naoki Yoshimura, Yoko Yokoyama, Katsuyoshi Matsuoka, Hiroki Takahashi, Ryuichi Iwakiri, Takayuki Yamamoto, Tomoo Nakagawa, Takumi Fukuchi, Satoshi Motoya, Reiko Kunisaki, Shingo Kato, Fumihito Hirai, Yoh Ishiguro, Satoshi Tanida, Sakiko Hiraoka, Keiichi Mitsuyama, Shunji Ishihara, Shinji Tanaka, Michiro Otaka, Taro OsadaTakashi Kagaya, Yasuo Suzuki, Hiroshi Nakase, Hiroyuki Hanai, Kenji Watanabe, Nobuhito Kashiwagi, Toshifumi Hibi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

13 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'An open-label prospective randomized multicenter study of intensive versus weekly granulocyte and monocyte apheresis in active crohn's disease'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences