An AOA2 patient with a novel compound heterozygous SETX frame shift mutations

Emi Motokura, Toru Yamashita, Yoshiaki Takahashi, Keiichiro Tsunoda, Kota Sato, Mami Takemoto, Nozomi Hishikawa, Yasuyuki Ohta, Akihiro Hashiguchi, Hiroshi Takashima, Koji Abe

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'An AOA2 patient with a novel compound heterozygous SETX frame shift mutations'. Together they form a unique fingerprint.