Aggressive multimodality treatment for advanced rectal cancer

Ryo Inada, Takeshi Nagasaka, Toshiaki Toshima, Yoshiko Mori, Yoshitaka Kondo, Hiroyuki Kishimoto, Takao Hiraki, Taihei Oshiro, Yukihide Kanemitsu, Toshiyoshi Fujiwara

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Aggressive multimodality treatment for advanced rectal cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences