Age-related EBV-associated B-cell lymphoproliferative disorders constitute a distinct clinicopathologic group: A studyof 96 patients

Takashi Oyama, Kazuhito Yamamoto, Naoko Asano, Aya Oshiro, Ritsuro Suzuki, Yoshitoyo Kagami, Yasuo Morishima, Kengo Takeuchi, Toshiyuki Izumo, Shigeo Mori, Koichi Ohshima, Junji Suzumiya, Naoya Nakamura, Masafumi Abe, Koichi Ichimura, Yumiko Sato, Tadashi Yoshino, Tomoki Naoe, Yoshie Shimoyama, Yoshikazu KamiyaTomohiro Kinoshita, Shigeo Nakamura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

333 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Age-related EBV-associated B-cell lymphoproliferative disorders constitute a distinct clinicopathologic group: A studyof 96 patients'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences