ADIPOQ polymorphisms are associated with insulin resistance in Japanese women

Aya Kitamoto, Takuya Kitamoto, Rina So, Tomoaki Matsuo, Yoshio Nakata, Hideyuki Hyogo, Hidenori Ochi, Takahiro Nakamura, Seika Kamohara, Nobuyuki Miyatake, Kazuaki Kotani, Ikuo Mineo, Jun Wada, Yuji Ogawa, Masato Yoneda, Atsushi Nakajima, Tohru Funahashi, Shigeru Miyazaki, Katsuto Tokunaga, Hiroaki MasuzakiTakato Ueno, Kazuaki Chayama, Kazuyuki Hamaguchi, Kentaro Yamada, Toshiaki Hanafusa, Shinichi Oikawa, Toshiie Sakata, Kiyoji Tanaka, Yuji Matsuzawa, Kikuko Hotta

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'ADIPOQ polymorphisms are associated with insulin resistance in Japanese women'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences