A test of new large aperture photodetectors in a water Cherenkov detector

Yasuhiro Nishimura, Yuji Okajima, Miao Jiang, Daisuke Fukuda, Ryosuke Akutsu, Yusuke Suda, Seiko Hirota, Shoei Nakayama, Masato Shiozawa, Masashi Yokoyama, Yoshinari Hayato, Hidekazu Tanaka, Masayuki Nakahata, Tsuyoshi Nakaya, Masahiro Kuze, Yusuke Koshio, Akimichi Taketa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A test of new large aperture photodetectors in a water Cherenkov detector'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology