A Systems Approach Reveals that the Myogenesis Genome Network Is Regulated by the Transcriptional Repressor RP58

Shigetoshi Yokoyama, Yoshiaki Ito, Hiroe Ueno-Kudoh, Hirohito Shimizu, Kenta Uchibe, Sonia Albini, Kazuhiko Mitsuoka, Shigeru Miyaki, Minako Kiso, Akane Nagai, Tomohiro Hikata, Tadahiro Osada, Noritsugu Fukuda, Satoshi Yamashita, Daisuke Harada, Valeria Mezzano, Masataka Kasai, Pier Lorenzo Puri, Yoshihide Hayashizaki, Haruo OkadoMegumi Hashimoto, Hiroshi Asahara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

91 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A Systems Approach Reveals that the Myogenesis Genome Network Is Regulated by the Transcriptional Repressor RP58'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences