A successful multimodality therapy for a case of recurrent rectal cancer with KRAS mutation

Ayako Watanabe, Ryo Inada, Takeshi Nagasaka, Tomohiko Yagi, Hijiri Matsumoto, Toshiaki Toshima, Yoshiko Mori, Yoshitaka Kondo, Hiroyuki Kishimoto, Toshiyoshi Fujiwara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'A successful multimodality therapy for a case of recurrent rectal cancer with KRAS mutation'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences