A prospective multi-institutional analysis according to the "Japanese guidelines for prevention of perioperative infections in urological field"

Koichiro Wada, Shinya Uehara, Shinichiro Kira, Masahiro Matsumoto, Takehiko Sho, Yuichiro Kurimura, Jiro Hashimoto, Teruhisa Uehara, Takashi Yamane, Sojun Kanamaru, Yoshikazu Togo, Rikiya Taoka, Akira Takahashi, Yusuke Yamada, Akira Yokomizo, Mitsuru Yasuda, Kazushi Tanaka, Ryoichi Hamasuna, Satoshi Takahashi, Hiroshi HayamiToyohiko Watanabe, Koichi Monden, Hiroshi Kiyota, Takashi Deguchi, Seiji Naito, Taiji Tsukamoto, Soichi Arakawa, Masato Fujisawa, Shingo Yamamoto, Hiromi Kumon, Tetsuro Matsumoto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A prospective multi-institutional analysis according to the "Japanese guidelines for prevention of perioperative infections in urological field"'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences