A Prospective Cohort Study to Define the Clinical Features and Outcome of Lung Cancers Harboring HER2 Aberration in Japan (HER2-CS STUDY)

Kiichiro Ninomiya, Tae Hata, Hiroshige Yoshioka, Kadoaki Ohashi, Akihiro Bessho, Shinobu Hosokawa, Nobuhisa Ishikawa, Masahiro Yamasaki, T. Shibayama, Keisuke Aoe, Toshiyuki Kozuki, Shingo Harita, Yutaka Ueda, T. Murakami, Nobukazu Fujimoto, Hiroyuki Yanai, Shinichi Toyooka, Minoru Takata, Katsuyuki Hotta, Katsuyuki KiuraK. Gemba, G. Ikeda, M. Yasugi, E. Kurimoto, K. Nakano, T. Moritaka, K. Inoue, S. Miyoshi, N. Hamaguchi, R. Ito, Y. Sano, I. Takata, A. Mitani, T. Nishisaka, H. Shoda, A. Nishida, S. Tamamoto, K. Fujitaka, T. Masuda, S. Miyamoto, N. Hattori, K. Sugimoto, S. Fujii, Y. Ueda, M. Sakugawa, N. Fukamatsu, Y. Ogata, S. Bandoh, N. Kanaji, N. Takigawa, H. Yamane, N. Ochi, Y. Honda, M. Oka, M. Kittaka, T. Kubota, A. Yokoyama, T. Yokoyama, E. Sato, Y. Shiota, N. Horita, T. Kanematsu, Y. Awaya, A. Nakamasu, I. Murakami, S. Kuyama, K. Kudo, T. Tamura, T. Umeno, D. Morichika, K. Fujiwara, K. Sato, D. Harada, N. Nogami, K. Nishii, Y. Fuchimoto, T. Kishimoto, H. Kawai, K. Watanabe, K. Tokumo, T. Isobe, Y. Tsubata, M. Inoue, H. Ichikawa, Y. Nishioka, M. Hanibuchi, H. Goto, T. Sumikawa, M. Kodani, H. Suyama, H. Makino, N. Kinosita, E. Shimizu, H. Obata, H. Ikegami, K. Chikamori, T. Maeda, T. Kishino, H. Kamei, H. Ueoka, Y. Kunihiro, T. Kobayashi, K. Ueda, M. Hayashi, M. Kamiya, J. Murakami, Akiko Sato, E. Ichihara, Toshio Kubo, Takashi Ninomiya, T. Hirata, Daisuke Minami, Yuka Kato, H. Higo, G. Makimoto, Y. Toyota, N. Oda, M. Nakanishi, H. Kayatani, S. Senoo, H. Kano, H. Watanabe, T. Ando, T. Nakasuka, N. Hara, J. Itano, H. Nakashima, M. Tabata

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

25 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A Prospective Cohort Study to Define the Clinical Features and Outcome of Lung Cancers Harboring HER2 Aberration in Japan (HER2-CS STUDY)'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences