A phase III study of the efficacy and safety of meropenem in patients with febrile neutropenia

Kenji Imajo, Fumio Kawano, Tomohiko Kamimura, Atuko Mugitani, Naokuni Uike, Kensuke Usuki, Nobu Akiyama, Hirokazu Nagai, Mitsune Tanimoto, Yasunori Ueda, Hiroshi Sao, Yoshikazu Ito, Kenshi Suzuki, Koichi Miyamura, Yoshitaka Morimatsu, Akira Ohara, Kazutaka Takaki, Kosuke Chayama, Yoshihisa Nagatoshi, Masao UrabeKazou Tamura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A phase III study of the efficacy and safety of meropenem in patients with febrile neutropenia'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences