A phase II study of palonosetron combined with dexamethasone to prevent nausea and vomiting induced by highly emetogenic chemotherapy

M. Maemondo, N. Masuda, I. Sekine, K. Kubota, Y. Segawa, M. Shibuya, F. Imamura, N. Katakami, T. Hida, S. Takeo, Hiroshi Isobe, Yoshihiro Kikuchi, Masahiro Ando, Akira Yokoyama, Hiromi Miyao, Hirofumi Fujii, Hiroshi Sakai, Kouzou Yoshimori, Akihiko Genma, Yuichiro TakedaTsuboi Masahiro, Hiroharu Arai, Takashi Ogura, Wasaburo Koizumi, Kenji Eguchi, Chiyoe Kitagawa, Toshiyuki Sawa, Shinji Atagi, Mitsumasa Ogawara, Takashi Nishimura, Shunichi Negoro, Katsuyuki Kiura, Yasushi Shigeoka, Yukito Ichinose, Hiroshi Senba

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

43 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A phase II study of palonosetron combined with dexamethasone to prevent nausea and vomiting induced by highly emetogenic chemotherapy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences