A nationwide analysis of renal and patient outcomes for adults with lupus nephritis in Japan

Hidekazu Ikeuchi, Hitoshi Sugiyama, Hiroshi Sato, Hitoshi Yokoyama, Shoichi Maruyama, Masashi Mukoyama, Hiroki Hayashi, Tatsuo Tsukamoto, Michio Fukuda, Kunihiro Yamagata, Eiji Ishikawa, Keiko Uchida, Yuji Kamijo, Naoki Nakagawa, Kazuhiko Tsuruya, Yoshihisa Nojima, Keiju Hiromura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A nationwide analysis of renal and patient outcomes for adults with lupus nephritis in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences