A cross-sectional study assessing the relationship between non-alcoholic fatty liver disease and periodontal disease

Satsuki Sato, Yohei Kamata, Takaomi Kessoku, Tomoko Shimizu, Takashi Kobayashi, Takeo Kurihashi, Shogo Takashiba, Kazu Hatanaka, Nobushiro Hamada, Toshiro Kodama, Takuma Higurashi, Masataka Taguri, Masato Yoneda, Haruki Usuda, Koichiro Wada, Atsushi Nakajima, Toshiya Morozumi, Masato Minabe

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A cross-sectional study assessing the relationship between non-alcoholic fatty liver disease and periodontal disease'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology