A comparative study of cefozopran for bacterial pneumonia

Hiroyuki Kobayashi, Shin Kawai, Sokichi Onodera, Hitoshi Nakano, Tadakatsu Tsuji, Junichi Maruyama, Tetsuo Shimizu, Nobuhiro Sasaki, Yuka Fujita, Akira Saitoa, Akira Saitoa, Yohmei Hiraga, Mitsuhide Omichi, Kazuo Takebe, Mitsuo Masuda, Seiichi Murakami, Masakatsu Matsukawa, Hisashi Nakahata, Ken Osonoi, Miyoko SaitoMasashi Tamura, Kazuki Konishi, Kazuo Obara, Yoji Aoyama, Kazushige Sugawara, Kazuyasu Abe, Osamu Katagiri, Taiji Yoshida, Yuko Yasuda, Yasuyuki Suzuki, Masao Sato, Tamotsu Takishima, Yasuo Tanno, Masakichi Motomiya, Akira Watanabe, Yutaka Tokue, Shigeo Takizawa, Mikae Nakamura, Masaaki Arakawa, Koichi Wada, Fumihide Iwata, Shigeyuki Hoshino, Osamu Sekine, Yasutoshi Suzuki, Nobuki Aoki, Hajime Takeda, Kaoru Shimada, Shinichi Oka, Yasuyuki Sano, Yasuko Tanaka, Osamu Sakai, Kohya Shiba, Kazuhisa Okada, Akira Tsuruoka, Junko Sanjo, Hiroichi Tanimoto, Hideo Ikemoto, Kazuo Obara, Katsumi Komatsuzaki, Osamu Tanabe, Hideo Ikemoto, Masaru Koyama, Koichiro Nakata, Koji Narui, Izumi Hayashi, Jingoro Shimada, Seiji Hori, Takao Okubo, Hirotada Ikeda, Shoichiro Irimajiri, Seiji Mita, Atsuhiko Sato, Kingo Chida, Masahiko Okano, Jinichiro Akiyama, Masami Taniguchi, Hirokazu Okano, Masaaki Ida, Toshihiko Takeuchi, Yasuo Yamada, Toshinobu Yamamoto, Hidekazu Hanaki, Tomonori Tashiro, Shinji Takeyama, Yoshimitsu Hayashi, Tsuyoshi Itoh, Kazuhide Yamamoto, Toshiyuki Yamamoto, Kanzo Suzuki, Toru Matsuura, Takateru Izumi, Naoki Fujimura, Hiroyuki Imai, Kohei Hamamoto, Keiji Hashimoto, Hitoshi Asamoto, Yoshiyuki Sasaki, Tateo Tsutsumi, Yasushi Takeda, Yoshihiro Ueda, Nobuhiro Narita, Masayoshi Sawaki, Keiichi Mikasa, Fumio Miki, Tetsuto Murata, Rinzo Soejima, Yoshihito Niki, Masaru Sumi, Osamu Moriya, Toshiharu Matsushima, Makoto Kimura, Takao Sasaki, Yukio Matsumoto, Yuji Sugimoto, Michiro Yamakido, Kenji Hasegawa, Isao Murakami, Yoshiro Sawae, Kaoru Okada, Koji Takaki, Kiyoshi Ninomiya, Yukio Kumagaya, Kotaro Oizumi, Yoichiro Ichikawa, Naoto Tokunaga, Eiichi Higuchi, Kazuma Fujino, Ken Araki, Yoshiyuki Mitsutake, Toshihiro Higashi, Kozo Ishii, Hiroshi Maruoka, Shoko Tanoue, Masashi Kawahara, Masazumi Saisho, Hironari Shigematsu, Shinzo Kawaguchi, Fumio Tanaka, Hiroaki Furuno, Takaoki Otsuka, Kohei Hara, Shigeru Kohno, Hironobu Koga, Masato Yatsugi, Kenji Kawano, Tadashi Nakano, Kazuo Sasayama, Naomi Ito, Osamu Sakito, Kazuhiro Okuno, Kiyoyasu Fukushima, Takeshi Ishizaki, Koichi Watanabe, Toru Ishino, Yuichi Inoue, Takakazu Otsubo, Sadahiro Asai, Naofumi Suyama, Hideo Mashimoto, Keizo Matsumoto, Takeshi Nagatake, Atsushi Takahashi, Yoshihiko Ikeda, Toshihiro Morito, Hiroyuki Yoshimine, Hiroshi Tanaka, Naoto Rikitomi, Tasuku Sakamoto, Mikio Taguchi, Hidehiko Hirose, Masashi Yamamoto, Shigeru Matsukura, Yasumasa Doutsu, Junichi Ashitani, Masaru Nasu, Tohru Yamazaki, Yoichiro Goto, Jun Goto, Kazuo Kitagawa, Saburo Urakami, Hiroshi Nagaoka, Atsushi Saito, Yoshiteru Shigeno, Yuei Irabu, Hiroshi Fukuhara, Nobuchika Kusano, Daishiro Kitagawa, Mamoru Miyagi, Tominori Oyakawa, Izuru Gakiya, Nobuya Ogawa, Mitsuo Kaku, Kazuyuki Sugawara

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)

Abstract

A comparative study has been conducted to determine the clinical efficacy, safety and utility of a new injectable cephem antibiotic cefozopran (CZOP) versus a control drug, ceftazidime (CAZ), for bacterial pneumonia. CZOP and CAZ were administered, in principle, by intravenous drip infusion at a dose of 1.0g (potency), twice daily for 14days, and the following results were obtained: 1. The efficacy rates for the total number of cases evaluated were 90.5% (95/105) in the CZOP group and 96.0% (97/101) in the CAZ group. 2. Bacteriological eradication rates were 94.3% (50/53) in the CZOP group and 97.6% (41/42) in the CAZ group. 3. Adverse reaction rates were 6.2% (7/113) in the CZOP group and 3.4% (4/117) in the CAZ group. Abnormal laboratory finding rates were 27.0% (30/111) in the CZOP group and 31.6% (37/ 117) in the CAZ group. 4. Usefulness rates were 87.6% (92/105) in the CZOP group and 91.2% (93/102) in the CAZ group. These results indicate that CZOP is useful for the treatment of bacterial pneumonia.

Original languageEnglish
Pages (from-to)963-988
Number of pages26
JournalChemotherapy
Volume41
Issue number9
DOIs
Publication statusPublished - 1993
Externally publishedYes

Fingerprint

Bacterial Pneumonia
Ceftazidime
Intravenous Infusions
cefozopran
Drug and Narcotic Control
Anti-Bacterial Agents
Safety
Injections

Keywords

  • bacterial pneumonia
  • cefozopran, ceftazidime
  • comparative study

ASJC Scopus subject areas

  • Oncology
  • Pharmacology
  • Drug Discovery
  • Pharmacology (medical)
  • Infectious Diseases

Cite this

Kobayashi, H., Kawai, S., Onodera, S., Nakano, H., Tsuji, T., Maruyama, J., ... Sugawara, K. (1993). A comparative study of cefozopran for bacterial pneumonia. Chemotherapy, 41(9), 963-988. https://doi.org/10.11250/chemotherapy1953.41.963

A comparative study of cefozopran for bacterial pneumonia. / Kobayashi, Hiroyuki; Kawai, Shin; Onodera, Sokichi; Nakano, Hitoshi; Tsuji, Tadakatsu; Maruyama, Junichi; Shimizu, Tetsuo; Sasaki, Nobuhiro; Fujita, Yuka; Saitoa, Akira; Saitoa, Akira; Hiraga, Yohmei; Omichi, Mitsuhide; Takebe, Kazuo; Masuda, Mitsuo; Murakami, Seiichi; Matsukawa, Masakatsu; Nakahata, Hisashi; Osonoi, Ken; Saito, Miyoko; Tamura, Masashi; Konishi, Kazuki; Obara, Kazuo; Aoyama, Yoji; Sugawara, Kazushige; Abe, Kazuyasu; Katagiri, Osamu; Yoshida, Taiji; Yasuda, Yuko; Suzuki, Yasuyuki; Sato, Masao; Takishima, Tamotsu; Tanno, Yasuo; Motomiya, Masakichi; Watanabe, Akira; Tokue, Yutaka; Takizawa, Shigeo; Nakamura, Mikae; Arakawa, Masaaki; Wada, Koichi; Iwata, Fumihide; Hoshino, Shigeyuki; Sekine, Osamu; Suzuki, Yasutoshi; Aoki, Nobuki; Takeda, Hajime; Shimada, Kaoru; Oka, Shinichi; Sano, Yasuyuki; Tanaka, Yasuko; Sakai, Osamu; Shiba, Kohya; Okada, Kazuhisa; Tsuruoka, Akira; Sanjo, Junko; Tanimoto, Hiroichi; Ikemoto, Hideo; Obara, Kazuo; Komatsuzaki, Katsumi; Tanabe, Osamu; Ikemoto, Hideo; Koyama, Masaru; Nakata, Koichiro; Narui, Koji; Hayashi, Izumi; Shimada, Jingoro; Hori, Seiji; Okubo, Takao; Ikeda, Hirotada; Irimajiri, Shoichiro; Mita, Seiji; Sato, Atsuhiko; Chida, Kingo; Okano, Masahiko; Akiyama, Jinichiro; Taniguchi, Masami; Okano, Hirokazu; Ida, Masaaki; Takeuchi, Toshihiko; Yamada, Yasuo; Yamamoto, Toshinobu; Hanaki, Hidekazu; Tashiro, Tomonori; Takeyama, Shinji; Hayashi, Yoshimitsu; Itoh, Tsuyoshi; Yamamoto, Kazuhide; Yamamoto, Toshiyuki; Suzuki, Kanzo; Matsuura, Toru; Izumi, Takateru; Fujimura, Naoki; Imai, Hiroyuki; Hamamoto, Kohei; Hashimoto, Keiji; Asamoto, Hitoshi; Sasaki, Yoshiyuki; Tsutsumi, Tateo; Takeda, Yasushi; Ueda, Yoshihiro; Narita, Nobuhiro; Sawaki, Masayoshi; Mikasa, Keiichi; Miki, Fumio; Murata, Tetsuto; Soejima, Rinzo; Niki, Yoshihito; Sumi, Masaru; Moriya, Osamu; Matsushima, Toshiharu; Kimura, Makoto; Sasaki, Takao; Matsumoto, Yukio; Sugimoto, Yuji; Yamakido, Michiro; Hasegawa, Kenji; Murakami, Isao; Sawae, Yoshiro; Okada, Kaoru; Takaki, Koji; Ninomiya, Kiyoshi; Kumagaya, Yukio; Oizumi, Kotaro; Ichikawa, Yoichiro; Tokunaga, Naoto; Higuchi, Eiichi; Fujino, Kazuma; Araki, Ken; Mitsutake, Yoshiyuki; Higashi, Toshihiro; Ishii, Kozo; Maruoka, Hiroshi; Tanoue, Shoko; Kawahara, Masashi; Saisho, Masazumi; Shigematsu, Hironari; Kawaguchi, Shinzo; Tanaka, Fumio; Furuno, Hiroaki; Otsuka, Takaoki; Hara, Kohei; Kohno, Shigeru; Koga, Hironobu; Yatsugi, Masato; Kawano, Kenji; Nakano, Tadashi; Sasayama, Kazuo; Ito, Naomi; Sakito, Osamu; Okuno, Kazuhiro; Fukushima, Kiyoyasu; Ishizaki, Takeshi; Watanabe, Koichi; Ishino, Toru; Inoue, Yuichi; Otsubo, Takakazu; Asai, Sadahiro; Suyama, Naofumi; Mashimoto, Hideo; Matsumoto, Keizo; Nagatake, Takeshi; Takahashi, Atsushi; Ikeda, Yoshihiko; Morito, Toshihiro; Yoshimine, Hiroyuki; Tanaka, Hiroshi; Rikitomi, Naoto; Sakamoto, Tasuku; Taguchi, Mikio; Hirose, Hidehiko; Yamamoto, Masashi; Matsukura, Shigeru; Doutsu, Yasumasa; Ashitani, Junichi; Nasu, Masaru; Yamazaki, Tohru; Goto, Yoichiro; Goto, Jun; Kitagawa, Kazuo; Urakami, Saburo; Nagaoka, Hiroshi; Saito, Atsushi; Shigeno, Yoshiteru; Irabu, Yuei; Fukuhara, Hiroshi; Kusano, Nobuchika; Kitagawa, Daishiro; Miyagi, Mamoru; Oyakawa, Tominori; Gakiya, Izuru; Ogawa, Nobuya; Kaku, Mitsuo; Sugawara, Kazuyuki.

In: Chemotherapy, Vol. 41, No. 9, 1993, p. 963-988.

Research output: Contribution to journalArticle

Kobayashi, H, Kawai, S, Onodera, S, Nakano, H, Tsuji, T, Maruyama, J, Shimizu, T, Sasaki, N, Fujita, Y, Saitoa, A, Saitoa, A, Hiraga, Y, Omichi, M, Takebe, K, Masuda, M, Murakami, S, Matsukawa, M, Nakahata, H, Osonoi, K, Saito, M, Tamura, M, Konishi, K, Obara, K, Aoyama, Y, Sugawara, K, Abe, K, Katagiri, O, Yoshida, T, Yasuda, Y, Suzuki, Y, Sato, M, Takishima, T, Tanno, Y, Motomiya, M, Watanabe, A, Tokue, Y, Takizawa, S, Nakamura, M, Arakawa, M, Wada, K, Iwata, F, Hoshino, S, Sekine, O, Suzuki, Y, Aoki, N, Takeda, H, Shimada, K, Oka, S, Sano, Y, Tanaka, Y, Sakai, O, Shiba, K, Okada, K, Tsuruoka, A, Sanjo, J, Tanimoto, H, Ikemoto, H, Obara, K, Komatsuzaki, K, Tanabe, O, Ikemoto, H, Koyama, M, Nakata, K, Narui, K, Hayashi, I, Shimada, J, Hori, S, Okubo, T, Ikeda, H, Irimajiri, S, Mita, S, Sato, A, Chida, K, Okano, M, Akiyama, J, Taniguchi, M, Okano, H, Ida, M, Takeuchi, T, Yamada, Y, Yamamoto, T, Hanaki, H, Tashiro, T, Takeyama, S, Hayashi, Y, Itoh, T, Yamamoto, K, Yamamoto, T, Suzuki, K, Matsuura, T, Izumi, T, Fujimura, N, Imai, H, Hamamoto, K, Hashimoto, K, Asamoto, H, Sasaki, Y, Tsutsumi, T, Takeda, Y, Ueda, Y, Narita, N, Sawaki, M, Mikasa, K, Miki, F, Murata, T, Soejima, R, Niki, Y, Sumi, M, Moriya, O, Matsushima, T, Kimura, M, Sasaki, T, Matsumoto, Y, Sugimoto, Y, Yamakido, M, Hasegawa, K, Murakami, I, Sawae, Y, Okada, K, Takaki, K, Ninomiya, K, Kumagaya, Y, Oizumi, K, Ichikawa, Y, Tokunaga, N, Higuchi, E, Fujino, K, Araki, K, Mitsutake, Y, Higashi, T, Ishii, K, Maruoka, H, Tanoue, S, Kawahara, M, Saisho, M, Shigematsu, H, Kawaguchi, S, Tanaka, F, Furuno, H, Otsuka, T, Hara, K, Kohno, S, Koga, H, Yatsugi, M, Kawano, K, Nakano, T, Sasayama, K, Ito, N, Sakito, O, Okuno, K, Fukushima, K, Ishizaki, T, Watanabe, K, Ishino, T, Inoue, Y, Otsubo, T, Asai, S, Suyama, N, Mashimoto, H, Matsumoto, K, Nagatake, T, Takahashi, A, Ikeda, Y, Morito, T, Yoshimine, H, Tanaka, H, Rikitomi, N, Sakamoto, T, Taguchi, M, Hirose, H, Yamamoto, M, Matsukura, S, Doutsu, Y, Ashitani, J, Nasu, M, Yamazaki, T, Goto, Y, Goto, J, Kitagawa, K, Urakami, S, Nagaoka, H, Saito, A, Shigeno, Y, Irabu, Y, Fukuhara, H, Kusano, N, Kitagawa, D, Miyagi, M, Oyakawa, T, Gakiya, I, Ogawa, N, Kaku, M & Sugawara, K 1993, 'A comparative study of cefozopran for bacterial pneumonia', Chemotherapy, vol. 41, no. 9, pp. 963-988. https://doi.org/10.11250/chemotherapy1953.41.963
Kobayashi H, Kawai S, Onodera S, Nakano H, Tsuji T, Maruyama J et al. A comparative study of cefozopran for bacterial pneumonia. Chemotherapy. 1993;41(9):963-988. https://doi.org/10.11250/chemotherapy1953.41.963
Kobayashi, Hiroyuki ; Kawai, Shin ; Onodera, Sokichi ; Nakano, Hitoshi ; Tsuji, Tadakatsu ; Maruyama, Junichi ; Shimizu, Tetsuo ; Sasaki, Nobuhiro ; Fujita, Yuka ; Saitoa, Akira ; Saitoa, Akira ; Hiraga, Yohmei ; Omichi, Mitsuhide ; Takebe, Kazuo ; Masuda, Mitsuo ; Murakami, Seiichi ; Matsukawa, Masakatsu ; Nakahata, Hisashi ; Osonoi, Ken ; Saito, Miyoko ; Tamura, Masashi ; Konishi, Kazuki ; Obara, Kazuo ; Aoyama, Yoji ; Sugawara, Kazushige ; Abe, Kazuyasu ; Katagiri, Osamu ; Yoshida, Taiji ; Yasuda, Yuko ; Suzuki, Yasuyuki ; Sato, Masao ; Takishima, Tamotsu ; Tanno, Yasuo ; Motomiya, Masakichi ; Watanabe, Akira ; Tokue, Yutaka ; Takizawa, Shigeo ; Nakamura, Mikae ; Arakawa, Masaaki ; Wada, Koichi ; Iwata, Fumihide ; Hoshino, Shigeyuki ; Sekine, Osamu ; Suzuki, Yasutoshi ; Aoki, Nobuki ; Takeda, Hajime ; Shimada, Kaoru ; Oka, Shinichi ; Sano, Yasuyuki ; Tanaka, Yasuko ; Sakai, Osamu ; Shiba, Kohya ; Okada, Kazuhisa ; Tsuruoka, Akira ; Sanjo, Junko ; Tanimoto, Hiroichi ; Ikemoto, Hideo ; Obara, Kazuo ; Komatsuzaki, Katsumi ; Tanabe, Osamu ; Ikemoto, Hideo ; Koyama, Masaru ; Nakata, Koichiro ; Narui, Koji ; Hayashi, Izumi ; Shimada, Jingoro ; Hori, Seiji ; Okubo, Takao ; Ikeda, Hirotada ; Irimajiri, Shoichiro ; Mita, Seiji ; Sato, Atsuhiko ; Chida, Kingo ; Okano, Masahiko ; Akiyama, Jinichiro ; Taniguchi, Masami ; Okano, Hirokazu ; Ida, Masaaki ; Takeuchi, Toshihiko ; Yamada, Yasuo ; Yamamoto, Toshinobu ; Hanaki, Hidekazu ; Tashiro, Tomonori ; Takeyama, Shinji ; Hayashi, Yoshimitsu ; Itoh, Tsuyoshi ; Yamamoto, Kazuhide ; Yamamoto, Toshiyuki ; Suzuki, Kanzo ; Matsuura, Toru ; Izumi, Takateru ; Fujimura, Naoki ; Imai, Hiroyuki ; Hamamoto, Kohei ; Hashimoto, Keiji ; Asamoto, Hitoshi ; Sasaki, Yoshiyuki ; Tsutsumi, Tateo ; Takeda, Yasushi ; Ueda, Yoshihiro ; Narita, Nobuhiro ; Sawaki, Masayoshi ; Mikasa, Keiichi ; Miki, Fumio ; Murata, Tetsuto ; Soejima, Rinzo ; Niki, Yoshihito ; Sumi, Masaru ; Moriya, Osamu ; Matsushima, Toshiharu ; Kimura, Makoto ; Sasaki, Takao ; Matsumoto, Yukio ; Sugimoto, Yuji ; Yamakido, Michiro ; Hasegawa, Kenji ; Murakami, Isao ; Sawae, Yoshiro ; Okada, Kaoru ; Takaki, Koji ; Ninomiya, Kiyoshi ; Kumagaya, Yukio ; Oizumi, Kotaro ; Ichikawa, Yoichiro ; Tokunaga, Naoto ; Higuchi, Eiichi ; Fujino, Kazuma ; Araki, Ken ; Mitsutake, Yoshiyuki ; Higashi, Toshihiro ; Ishii, Kozo ; Maruoka, Hiroshi ; Tanoue, Shoko ; Kawahara, Masashi ; Saisho, Masazumi ; Shigematsu, Hironari ; Kawaguchi, Shinzo ; Tanaka, Fumio ; Furuno, Hiroaki ; Otsuka, Takaoki ; Hara, Kohei ; Kohno, Shigeru ; Koga, Hironobu ; Yatsugi, Masato ; Kawano, Kenji ; Nakano, Tadashi ; Sasayama, Kazuo ; Ito, Naomi ; Sakito, Osamu ; Okuno, Kazuhiro ; Fukushima, Kiyoyasu ; Ishizaki, Takeshi ; Watanabe, Koichi ; Ishino, Toru ; Inoue, Yuichi ; Otsubo, Takakazu ; Asai, Sadahiro ; Suyama, Naofumi ; Mashimoto, Hideo ; Matsumoto, Keizo ; Nagatake, Takeshi ; Takahashi, Atsushi ; Ikeda, Yoshihiko ; Morito, Toshihiro ; Yoshimine, Hiroyuki ; Tanaka, Hiroshi ; Rikitomi, Naoto ; Sakamoto, Tasuku ; Taguchi, Mikio ; Hirose, Hidehiko ; Yamamoto, Masashi ; Matsukura, Shigeru ; Doutsu, Yasumasa ; Ashitani, Junichi ; Nasu, Masaru ; Yamazaki, Tohru ; Goto, Yoichiro ; Goto, Jun ; Kitagawa, Kazuo ; Urakami, Saburo ; Nagaoka, Hiroshi ; Saito, Atsushi ; Shigeno, Yoshiteru ; Irabu, Yuei ; Fukuhara, Hiroshi ; Kusano, Nobuchika ; Kitagawa, Daishiro ; Miyagi, Mamoru ; Oyakawa, Tominori ; Gakiya, Izuru ; Ogawa, Nobuya ; Kaku, Mitsuo ; Sugawara, Kazuyuki. / A comparative study of cefozopran for bacterial pneumonia. In: Chemotherapy. 1993 ; Vol. 41, No. 9. pp. 963-988.
@article{2eb60122c0984958acd402eb6d5d99b8,
title = "A comparative study of cefozopran for bacterial pneumonia",
abstract = "A comparative study has been conducted to determine the clinical efficacy, safety and utility of a new injectable cephem antibiotic cefozopran (CZOP) versus a control drug, ceftazidime (CAZ), for bacterial pneumonia. CZOP and CAZ were administered, in principle, by intravenous drip infusion at a dose of 1.0g (potency), twice daily for 14days, and the following results were obtained: 1. The efficacy rates for the total number of cases evaluated were 90.5{\%} (95/105) in the CZOP group and 96.0{\%} (97/101) in the CAZ group. 2. Bacteriological eradication rates were 94.3{\%} (50/53) in the CZOP group and 97.6{\%} (41/42) in the CAZ group. 3. Adverse reaction rates were 6.2{\%} (7/113) in the CZOP group and 3.4{\%} (4/117) in the CAZ group. Abnormal laboratory finding rates were 27.0{\%} (30/111) in the CZOP group and 31.6{\%} (37/ 117) in the CAZ group. 4. Usefulness rates were 87.6{\%} (92/105) in the CZOP group and 91.2{\%} (93/102) in the CAZ group. These results indicate that CZOP is useful for the treatment of bacterial pneumonia.",
keywords = "bacterial pneumonia, cefozopran, ceftazidime, comparative study",
author = "Hiroyuki Kobayashi and Shin Kawai and Sokichi Onodera and Hitoshi Nakano and Tadakatsu Tsuji and Junichi Maruyama and Tetsuo Shimizu and Nobuhiro Sasaki and Yuka Fujita and Akira Saitoa and Akira Saitoa and Yohmei Hiraga and Mitsuhide Omichi and Kazuo Takebe and Mitsuo Masuda and Seiichi Murakami and Masakatsu Matsukawa and Hisashi Nakahata and Ken Osonoi and Miyoko Saito and Masashi Tamura and Kazuki Konishi and Kazuo Obara and Yoji Aoyama and Kazushige Sugawara and Kazuyasu Abe and Osamu Katagiri and Taiji Yoshida and Yuko Yasuda and Yasuyuki Suzuki and Masao Sato and Tamotsu Takishima and Yasuo Tanno and Masakichi Motomiya and Akira Watanabe and Yutaka Tokue and Shigeo Takizawa and Mikae Nakamura and Masaaki Arakawa and Koichi Wada and Fumihide Iwata and Shigeyuki Hoshino and Osamu Sekine and Yasutoshi Suzuki and Nobuki Aoki and Hajime Takeda and Kaoru Shimada and Shinichi Oka and Yasuyuki Sano and Yasuko Tanaka and Osamu Sakai and Kohya Shiba and Kazuhisa Okada and Akira Tsuruoka and Junko Sanjo and Hiroichi Tanimoto and Hideo Ikemoto and Kazuo Obara and Katsumi Komatsuzaki and Osamu Tanabe and Hideo Ikemoto and Masaru Koyama and Koichiro Nakata and Koji Narui and Izumi Hayashi and Jingoro Shimada and Seiji Hori and Takao Okubo and Hirotada Ikeda and Shoichiro Irimajiri and Seiji Mita and Atsuhiko Sato and Kingo Chida and Masahiko Okano and Jinichiro Akiyama and Masami Taniguchi and Hirokazu Okano and Masaaki Ida and Toshihiko Takeuchi and Yasuo Yamada and Toshinobu Yamamoto and Hidekazu Hanaki and Tomonori Tashiro and Shinji Takeyama and Yoshimitsu Hayashi and Tsuyoshi Itoh and Kazuhide Yamamoto and Toshiyuki Yamamoto and Kanzo Suzuki and Toru Matsuura and Takateru Izumi and Naoki Fujimura and Hiroyuki Imai and Kohei Hamamoto and Keiji Hashimoto and Hitoshi Asamoto and Yoshiyuki Sasaki and Tateo Tsutsumi and Yasushi Takeda and Yoshihiro Ueda and Nobuhiro Narita and Masayoshi Sawaki and Keiichi Mikasa and Fumio Miki and Tetsuto Murata and Rinzo Soejima and Yoshihito Niki and Masaru Sumi and Osamu Moriya and Toshiharu Matsushima and Makoto Kimura and Takao Sasaki and Yukio Matsumoto and Yuji Sugimoto and Michiro Yamakido and Kenji Hasegawa and Isao Murakami and Yoshiro Sawae and Kaoru Okada and Koji Takaki and Kiyoshi Ninomiya and Yukio Kumagaya and Kotaro Oizumi and Yoichiro Ichikawa and Naoto Tokunaga and Eiichi Higuchi and Kazuma Fujino and Ken Araki and Yoshiyuki Mitsutake and Toshihiro Higashi and Kozo Ishii and Hiroshi Maruoka and Shoko Tanoue and Masashi Kawahara and Masazumi Saisho and Hironari Shigematsu and Shinzo Kawaguchi and Fumio Tanaka and Hiroaki Furuno and Takaoki Otsuka and Kohei Hara and Shigeru Kohno and Hironobu Koga and Masato Yatsugi and Kenji Kawano and Tadashi Nakano and Kazuo Sasayama and Naomi Ito and Osamu Sakito and Kazuhiro Okuno and Kiyoyasu Fukushima and Takeshi Ishizaki and Koichi Watanabe and Toru Ishino and Yuichi Inoue and Takakazu Otsubo and Sadahiro Asai and Naofumi Suyama and Hideo Mashimoto and Keizo Matsumoto and Takeshi Nagatake and Atsushi Takahashi and Yoshihiko Ikeda and Toshihiro Morito and Hiroyuki Yoshimine and Hiroshi Tanaka and Naoto Rikitomi and Tasuku Sakamoto and Mikio Taguchi and Hidehiko Hirose and Masashi Yamamoto and Shigeru Matsukura and Yasumasa Doutsu and Junichi Ashitani and Masaru Nasu and Tohru Yamazaki and Yoichiro Goto and Jun Goto and Kazuo Kitagawa and Saburo Urakami and Hiroshi Nagaoka and Atsushi Saito and Yoshiteru Shigeno and Yuei Irabu and Hiroshi Fukuhara and Nobuchika Kusano and Daishiro Kitagawa and Mamoru Miyagi and Tominori Oyakawa and Izuru Gakiya and Nobuya Ogawa and Mitsuo Kaku and Kazuyuki Sugawara",
year = "1993",
doi = "10.11250/chemotherapy1953.41.963",
language = "English",
volume = "41",
pages = "963--988",
journal = "Chemotherapy",
issn = "0009-3165",
publisher = "S. Karger AG",
number = "9",

}

TY - JOUR

T1 - A comparative study of cefozopran for bacterial pneumonia

AU - Kobayashi, Hiroyuki

AU - Kawai, Shin

AU - Onodera, Sokichi

AU - Nakano, Hitoshi

AU - Tsuji, Tadakatsu

AU - Maruyama, Junichi

AU - Shimizu, Tetsuo

AU - Sasaki, Nobuhiro

AU - Fujita, Yuka

AU - Saitoa, Akira

AU - Saitoa, Akira

AU - Hiraga, Yohmei

AU - Omichi, Mitsuhide

AU - Takebe, Kazuo

AU - Masuda, Mitsuo

AU - Murakami, Seiichi

AU - Matsukawa, Masakatsu

AU - Nakahata, Hisashi

AU - Osonoi, Ken

AU - Saito, Miyoko

AU - Tamura, Masashi

AU - Konishi, Kazuki

AU - Obara, Kazuo

AU - Aoyama, Yoji

AU - Sugawara, Kazushige

AU - Abe, Kazuyasu

AU - Katagiri, Osamu

AU - Yoshida, Taiji

AU - Yasuda, Yuko

AU - Suzuki, Yasuyuki

AU - Sato, Masao

AU - Takishima, Tamotsu

AU - Tanno, Yasuo

AU - Motomiya, Masakichi

AU - Watanabe, Akira

AU - Tokue, Yutaka

AU - Takizawa, Shigeo

AU - Nakamura, Mikae

AU - Arakawa, Masaaki

AU - Wada, Koichi

AU - Iwata, Fumihide

AU - Hoshino, Shigeyuki

AU - Sekine, Osamu

AU - Suzuki, Yasutoshi

AU - Aoki, Nobuki

AU - Takeda, Hajime

AU - Shimada, Kaoru

AU - Oka, Shinichi

AU - Sano, Yasuyuki

AU - Tanaka, Yasuko

AU - Sakai, Osamu

AU - Shiba, Kohya

AU - Okada, Kazuhisa

AU - Tsuruoka, Akira

AU - Sanjo, Junko

AU - Tanimoto, Hiroichi

AU - Ikemoto, Hideo

AU - Obara, Kazuo

AU - Komatsuzaki, Katsumi

AU - Tanabe, Osamu

AU - Ikemoto, Hideo

AU - Koyama, Masaru

AU - Nakata, Koichiro

AU - Narui, Koji

AU - Hayashi, Izumi

AU - Shimada, Jingoro

AU - Hori, Seiji

AU - Okubo, Takao

AU - Ikeda, Hirotada

AU - Irimajiri, Shoichiro

AU - Mita, Seiji

AU - Sato, Atsuhiko

AU - Chida, Kingo

AU - Okano, Masahiko

AU - Akiyama, Jinichiro

AU - Taniguchi, Masami

AU - Okano, Hirokazu

AU - Ida, Masaaki

AU - Takeuchi, Toshihiko

AU - Yamada, Yasuo

AU - Yamamoto, Toshinobu

AU - Hanaki, Hidekazu

AU - Tashiro, Tomonori

AU - Takeyama, Shinji

AU - Hayashi, Yoshimitsu

AU - Itoh, Tsuyoshi

AU - Yamamoto, Kazuhide

AU - Yamamoto, Toshiyuki

AU - Suzuki, Kanzo

AU - Matsuura, Toru

AU - Izumi, Takateru

AU - Fujimura, Naoki

AU - Imai, Hiroyuki

AU - Hamamoto, Kohei

AU - Hashimoto, Keiji

AU - Asamoto, Hitoshi

AU - Sasaki, Yoshiyuki

AU - Tsutsumi, Tateo

AU - Takeda, Yasushi

AU - Ueda, Yoshihiro

AU - Narita, Nobuhiro

AU - Sawaki, Masayoshi

AU - Mikasa, Keiichi

AU - Miki, Fumio

AU - Murata, Tetsuto

AU - Soejima, Rinzo

AU - Niki, Yoshihito

AU - Sumi, Masaru

AU - Moriya, Osamu

AU - Matsushima, Toshiharu

AU - Kimura, Makoto

AU - Sasaki, Takao

AU - Matsumoto, Yukio

AU - Sugimoto, Yuji

AU - Yamakido, Michiro

AU - Hasegawa, Kenji

AU - Murakami, Isao

AU - Sawae, Yoshiro

AU - Okada, Kaoru

AU - Takaki, Koji

AU - Ninomiya, Kiyoshi

AU - Kumagaya, Yukio

AU - Oizumi, Kotaro

AU - Ichikawa, Yoichiro

AU - Tokunaga, Naoto

AU - Higuchi, Eiichi

AU - Fujino, Kazuma

AU - Araki, Ken

AU - Mitsutake, Yoshiyuki

AU - Higashi, Toshihiro

AU - Ishii, Kozo

AU - Maruoka, Hiroshi

AU - Tanoue, Shoko

AU - Kawahara, Masashi

AU - Saisho, Masazumi

AU - Shigematsu, Hironari

AU - Kawaguchi, Shinzo

AU - Tanaka, Fumio

AU - Furuno, Hiroaki

AU - Otsuka, Takaoki

AU - Hara, Kohei

AU - Kohno, Shigeru

AU - Koga, Hironobu

AU - Yatsugi, Masato

AU - Kawano, Kenji

AU - Nakano, Tadashi

AU - Sasayama, Kazuo

AU - Ito, Naomi

AU - Sakito, Osamu

AU - Okuno, Kazuhiro

AU - Fukushima, Kiyoyasu

AU - Ishizaki, Takeshi

AU - Watanabe, Koichi

AU - Ishino, Toru

AU - Inoue, Yuichi

AU - Otsubo, Takakazu

AU - Asai, Sadahiro

AU - Suyama, Naofumi

AU - Mashimoto, Hideo

AU - Matsumoto, Keizo

AU - Nagatake, Takeshi

AU - Takahashi, Atsushi

AU - Ikeda, Yoshihiko

AU - Morito, Toshihiro

AU - Yoshimine, Hiroyuki

AU - Tanaka, Hiroshi

AU - Rikitomi, Naoto

AU - Sakamoto, Tasuku

AU - Taguchi, Mikio

AU - Hirose, Hidehiko

AU - Yamamoto, Masashi

AU - Matsukura, Shigeru

AU - Doutsu, Yasumasa

AU - Ashitani, Junichi

AU - Nasu, Masaru

AU - Yamazaki, Tohru

AU - Goto, Yoichiro

AU - Goto, Jun

AU - Kitagawa, Kazuo

AU - Urakami, Saburo

AU - Nagaoka, Hiroshi

AU - Saito, Atsushi

AU - Shigeno, Yoshiteru

AU - Irabu, Yuei

AU - Fukuhara, Hiroshi

AU - Kusano, Nobuchika

AU - Kitagawa, Daishiro

AU - Miyagi, Mamoru

AU - Oyakawa, Tominori

AU - Gakiya, Izuru

AU - Ogawa, Nobuya

AU - Kaku, Mitsuo

AU - Sugawara, Kazuyuki

PY - 1993

Y1 - 1993

N2 - A comparative study has been conducted to determine the clinical efficacy, safety and utility of a new injectable cephem antibiotic cefozopran (CZOP) versus a control drug, ceftazidime (CAZ), for bacterial pneumonia. CZOP and CAZ were administered, in principle, by intravenous drip infusion at a dose of 1.0g (potency), twice daily for 14days, and the following results were obtained: 1. The efficacy rates for the total number of cases evaluated were 90.5% (95/105) in the CZOP group and 96.0% (97/101) in the CAZ group. 2. Bacteriological eradication rates were 94.3% (50/53) in the CZOP group and 97.6% (41/42) in the CAZ group. 3. Adverse reaction rates were 6.2% (7/113) in the CZOP group and 3.4% (4/117) in the CAZ group. Abnormal laboratory finding rates were 27.0% (30/111) in the CZOP group and 31.6% (37/ 117) in the CAZ group. 4. Usefulness rates were 87.6% (92/105) in the CZOP group and 91.2% (93/102) in the CAZ group. These results indicate that CZOP is useful for the treatment of bacterial pneumonia.

AB - A comparative study has been conducted to determine the clinical efficacy, safety and utility of a new injectable cephem antibiotic cefozopran (CZOP) versus a control drug, ceftazidime (CAZ), for bacterial pneumonia. CZOP and CAZ were administered, in principle, by intravenous drip infusion at a dose of 1.0g (potency), twice daily for 14days, and the following results were obtained: 1. The efficacy rates for the total number of cases evaluated were 90.5% (95/105) in the CZOP group and 96.0% (97/101) in the CAZ group. 2. Bacteriological eradication rates were 94.3% (50/53) in the CZOP group and 97.6% (41/42) in the CAZ group. 3. Adverse reaction rates were 6.2% (7/113) in the CZOP group and 3.4% (4/117) in the CAZ group. Abnormal laboratory finding rates were 27.0% (30/111) in the CZOP group and 31.6% (37/ 117) in the CAZ group. 4. Usefulness rates were 87.6% (92/105) in the CZOP group and 91.2% (93/102) in the CAZ group. These results indicate that CZOP is useful for the treatment of bacterial pneumonia.

KW - bacterial pneumonia

KW - cefozopran, ceftazidime

KW - comparative study

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=0027433403&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=0027433403&partnerID=8YFLogxK

U2 - 10.11250/chemotherapy1953.41.963

DO - 10.11250/chemotherapy1953.41.963

M3 - Article

AN - SCOPUS:0027433403

VL - 41

SP - 963

EP - 988

JO - Chemotherapy

JF - Chemotherapy

SN - 0009-3165

IS - 9

ER -