A comparative study of biapenem and imipenem/cilastatin for chronic respiratory tract infection

Fumio Matsumoto, Takeo Imai, Iwao Sakurai, Akira Saito, Masumi Tomizawa, Shosaku Abe, Yasuhito Honda, Kyuichiro Sekine, Tomofumi Igarashi, Sumio Imai, Hideaki Watanabe, Yuji Inoue, Kazuo Takebe, Toyokazu Tamura, Mitsuo Masuda, Masashi Tamura, Kazuki Konishi, Takashi Mouri, Yukio Tanifuji, Kenichi TakeuchiHaruto Hirano, Kunio Shirato, Yasuo Tanno, Masahiro Sakamoto, Toshihiro Nukiwa, Akira Watanabe, Kiyoshi Konno, Tsuneo Sayama, Satoru Shoji, Kosaku Nagai, Kazunao Niizuma, Yusi Nakai, Yoshihiro Honda, Mitsunobu Honma, Kazuo Sato, Masaaki Arakawa, Koichi Wada, Hiroki Tsukada, Shigeyuki Hoshino, Humihide Iwata, Nobuki Aoki, Osamu Sekine, Yasutoshi Suzuki, Hajimu Takeda, Masataka Katsu, Noboru Aosaki, Morio Nakamura, Kaoru Shimada, Yasuyuki Sano, Norihisa Akiyama, Yasuo Arai, Yasuko Tanaka, Osamu Sakai, Kohya Shiba, Masaki Yoshida, Kazuhisa Okada, Hiroichi Tanimoto, Kazuo Obara, Katsumi Komatsuzaki, Osamu Tanabe, Hideo Nagamura, Ayumu Shimizu, Taichi Mochizuki, Takeshi Mori, Hiroshi Isonuma, Mayumi Takahashi, Kohichiro Nakata, Kohji Narui, Kohichiro Kudo, Noriko Tanabe, Izumi Hayashi, Otohiko Kunii, Hazime Nishiya, Yasuo Ono, Morimichi Yamaguchi, Hazime Sugiyama, Yoshio Uzuka, Harumi Shishido, Motoo Baba, Hiroyuki Kobayashi, Hiroaki Takeda, Tohru Sakayori, Hiroshi Miura, Hiroshi Oshitani, Masahiko Yoshida, Takao Ohkubo, Hirotada Ikeda, Kenji Tani, Tamotsu Kaneko, Jun Chiba, Toshio Nakamura, Hideyuki Hasegawa, Hiroshi Sakamoto, Jingoro Shimada, Seiji Hori, Shigeki Odagiri, Kaneo Suzuki, Midori Sumitomo, Taizi Amano, Yoshihito Hirai, Eri Hagiwara, Shoichiro Irimaziri, Yasuo Matsuoka, Mitsuo Obana, Atsuhiko Sato, Kingo Chida, Ryoji Tamura, Takahumi Suda, Takeshi Yagi, Mikio Toyoshima, Masahiro Shirai, Masami Taniguchi, Kazuo Yasuda, Hiroshi Uchiyama, Yutaka Nakano, Kaoru Shimokata, Satoshi Ichiyama, Shuzo Sakai, Minami Hironobu, Masashi Yamamoto, Tetsuya Yagi, Kazuo Nakanishi, Katsuhisa Suda, Tohru Hara, Tetsusuke Yoshimoto, Toshiyuki Yamamoto, Kanzo Suzuki, Tohru Matsuura, Masahiro Yamakoshi, Toshihiko Takeuchi, Yasuo Yamada, Toshinobu Yamamoto, Atsushi Nakamura, Hidekazu Hanaki, Shinji Takeyama, Makoto Kawakami, Kazuhide Yamamoto, Ikuji Usami, Hideaki Kuroki, Fumio Miki, Nobuhiro Narita, Masayoshi Sawaki, Keiichi Mikasa, Mitsuru Konishi, Rinzo Soejime, Yoshihito Niki, Osamu Moriya, Toshiharu Matsushima, Makoto Kimura, Michiro Yamakido, Kenji Hasegawa, Naoki Yamaoka, Teruomi Miyazawa, Masao Doi, Kenichi Arita, Kazuhiro Daido, Takeshi Ejima, Osamu Kurimura, Masahiko Hiramoto, Naoko Tominaga, Kazumasa Saigo, Takao Sasaki, Yukio Matsumoto, Yuji Sugimoto, Tatsuya Konishi, Yoshiro Sawae, Kaoru Okada, Koji Takaki, Kiyoshi Ninomiya, Yukio Kumagai, Ikuo Sumita, Takanori Terashima, Hiroyasu Misumi, Nobuyuki Shimono, Masashi Takamoto, Toshikazu Yoshimura, Yasuko Harada, Susumu Harada, Tsuneo Ishibashi, Kikuo Arakawa, Kenji Kono, Kotaro Ohizumi, Yoichiro Ichikawa, Naoto Tokunaga, Tsuneaki Shiraishi, Masako Tanaka, Masao Kawahara, Masazumi Saisho, Shinzo Kawaguchi, Hironari Shigematsu, Yoshiyuki Mitsutake, Humio Tanaka, Kohei Hare, Shigeru Kohno, Hironobu Koga, Mitsuo Kaku, Kazunori Tomono, Kazuhiro Okuno, Kiyoyasu Fukushima, Yuichi Inoue, Naohumi Suyama, Masao Nakatomi, Miyako Ishiguro, Hideaki Sawa, Keizo Matsumoto, Tsuyoshi Nagatake, Yoshiaki Utsunomiya, Misao Tao, Masakazu Takasugi, Satoshi Degawa, Toshihiro Morito, Tasuku Sakamoto, Masaru Nasu, Yoichiro Goto, Tohru Yamasaki, Jun Goto, Kazuo Kitagawa, Masayuki Ando, Moritaka Suga, Hisato Yamazaki, Yoichiro Tsunoda, Sunako Kai, Atsushi Urata, Yasutsugu Fukuda, Katsumasa Tokunaga, Kiyoshi Shima, Shinobu Takenaka, Atsushi Saito, Hiroshi Fukuhara, Jun Inadome, Hiroaki Nakamura, Hiroshi Kaneshima, Isoko Ohwan, Nobuchika Kusano, Masakiyo Ishikawa, Akiko Miyasato, Mitsuyoshi Nakashima, Keizo Yamaguchi

Research output: Contribution to journalArticle

4 Citations (Scopus)

Abstract

The clinical efficacy, safety and usefulness of biapenem (BIPM), a new carbapenem antibiotic for injection, were evaluated in chronic respiratory tract infections in a comparative study with imipenem/cilastatin (IPM/CS) Patients were given 600 mg (potency) of BIPM or 1, 000mg (potency)/1000 mg of IPM/CS daily (b.i.d.) for 14 days, and the following results were obtained: 1. A total of 203 cases were enrolled in this study, and 185 cases were evaluated for clinical efficacy Efficacy rates were 90.3%(84/93) in the BIPM group and 83.7% (77/92) in the IPM/CS group, with no significant difference between the two groups. 2. Bacteriological eradication rates were 70.9% (39/55) in the BIPM group and 66.7% (34/51) in the IPM/CS group, with no significant difference between the two groups. 3. The incidence of adverse reaction was 2.1% (2/95) in the BIPM group and 4.1% (4/98) in the IPM/CS group. There was no significant difference between the two groups. The incidence of abnormal laboratory findings was 20.9% (19/91) in the BIPM group and 21.1% (19/90) in the IPM/CS group. There was no significant difference between the two groups. 4. The usefulness rates were 90.3% (84/93) in the BIPM group and 81.7% (76/93) in the IPM/CS group. There was no significant difference between the two groups. No significant differences were observed between 600 mg (potency) of BIPM and 1, 000mg (potency)/1, 000mg of IPM/CS daily (b.i.d.) with respect to any of the above parameters. These results indicate that BIPM is useful for the treatment of chronic respiratory tract infections.

Original languageEnglish
Pages (from-to)63-84
Number of pages22
JournalJapanese Journal of Chemotherapy
Volume43
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 1995
Externally publishedYes

Fingerprint

biapenem
Respiratory Tract Infections
imipenem drug combination cilastatin
Carbapenems
Incidence

ASJC Scopus subject areas

  • Pharmacology
  • Pharmacology (medical)

Cite this

Matsumoto, F., Imai, T., Sakurai, I., Saito, A., Tomizawa, M., Abe, S., ... Yamaguchi, K. (1995). A comparative study of biapenem and imipenem/cilastatin for chronic respiratory tract infection. Japanese Journal of Chemotherapy, 43(1), 63-84. https://doi.org/10.11250/chemotherapy1995.43.63

A comparative study of biapenem and imipenem/cilastatin for chronic respiratory tract infection. / Matsumoto, Fumio; Imai, Takeo; Sakurai, Iwao; Saito, Akira; Tomizawa, Masumi; Abe, Shosaku; Honda, Yasuhito; Sekine, Kyuichiro; Igarashi, Tomofumi; Imai, Sumio; Watanabe, Hideaki; Inoue, Yuji; Takebe, Kazuo; Tamura, Toyokazu; Masuda, Mitsuo; Tamura, Masashi; Konishi, Kazuki; Mouri, Takashi; Tanifuji, Yukio; Takeuchi, Kenichi; Hirano, Haruto; Shirato, Kunio; Tanno, Yasuo; Sakamoto, Masahiro; Nukiwa, Toshihiro; Watanabe, Akira; Konno, Kiyoshi; Sayama, Tsuneo; Shoji, Satoru; Nagai, Kosaku; Niizuma, Kazunao; Nakai, Yusi; Honda, Yoshihiro; Honma, Mitsunobu; Sato, Kazuo; Arakawa, Masaaki; Wada, Koichi; Tsukada, Hiroki; Hoshino, Shigeyuki; Iwata, Humihide; Aoki, Nobuki; Sekine, Osamu; Suzuki, Yasutoshi; Takeda, Hajimu; Katsu, Masataka; Aosaki, Noboru; Nakamura, Morio; Shimada, Kaoru; Sano, Yasuyuki; Akiyama, Norihisa; Arai, Yasuo; Tanaka, Yasuko; Sakai, Osamu; Shiba, Kohya; Yoshida, Masaki; Okada, Kazuhisa; Tanimoto, Hiroichi; Obara, Kazuo; Komatsuzaki, Katsumi; Tanabe, Osamu; Nagamura, Hideo; Shimizu, Ayumu; Mochizuki, Taichi; Mori, Takeshi; Isonuma, Hiroshi; Takahashi, Mayumi; Nakata, Kohichiro; Narui, Kohji; Kudo, Kohichiro; Tanabe, Noriko; Hayashi, Izumi; Kunii, Otohiko; Nishiya, Hazime; Ono, Yasuo; Yamaguchi, Morimichi; Sugiyama, Hazime; Uzuka, Yoshio; Shishido, Harumi; Baba, Motoo; Kobayashi, Hiroyuki; Takeda, Hiroaki; Sakayori, Tohru; Miura, Hiroshi; Oshitani, Hiroshi; Yoshida, Masahiko; Ohkubo, Takao; Ikeda, Hirotada; Tani, Kenji; Kaneko, Tamotsu; Chiba, Jun; Nakamura, Toshio; Hasegawa, Hideyuki; Sakamoto, Hiroshi; Shimada, Jingoro; Hori, Seiji; Odagiri, Shigeki; Suzuki, Kaneo; Sumitomo, Midori; Amano, Taizi; Hirai, Yoshihito; Hagiwara, Eri; Irimaziri, Shoichiro; Matsuoka, Yasuo; Obana, Mitsuo; Sato, Atsuhiko; Chida, Kingo; Tamura, Ryoji; Suda, Takahumi; Yagi, Takeshi; Toyoshima, Mikio; Shirai, Masahiro; Taniguchi, Masami; Yasuda, Kazuo; Uchiyama, Hiroshi; Nakano, Yutaka; Shimokata, Kaoru; Ichiyama, Satoshi; Sakai, Shuzo; Hironobu, Minami; Yamamoto, Masashi; Yagi, Tetsuya; Nakanishi, Kazuo; Suda, Katsuhisa; Hara, Tohru; Yoshimoto, Tetsusuke; Yamamoto, Toshiyuki; Suzuki, Kanzo; Matsuura, Tohru; Yamakoshi, Masahiro; Takeuchi, Toshihiko; Yamada, Yasuo; Yamamoto, Toshinobu; Nakamura, Atsushi; Hanaki, Hidekazu; Takeyama, Shinji; Kawakami, Makoto; Yamamoto, Kazuhide; Usami, Ikuji; Kuroki, Hideaki; Miki, Fumio; Narita, Nobuhiro; Sawaki, Masayoshi; Mikasa, Keiichi; Konishi, Mitsuru; Soejime, Rinzo; Niki, Yoshihito; Moriya, Osamu; Matsushima, Toshiharu; Kimura, Makoto; Yamakido, Michiro; Hasegawa, Kenji; Yamaoka, Naoki; Miyazawa, Teruomi; Doi, Masao; Arita, Kenichi; Daido, Kazuhiro; Ejima, Takeshi; Kurimura, Osamu; Hiramoto, Masahiko; Tominaga, Naoko; Saigo, Kazumasa; Sasaki, Takao; Matsumoto, Yukio; Sugimoto, Yuji; Konishi, Tatsuya; Sawae, Yoshiro; Okada, Kaoru; Takaki, Koji; Ninomiya, Kiyoshi; Kumagai, Yukio; Sumita, Ikuo; Terashima, Takanori; Misumi, Hiroyasu; Shimono, Nobuyuki; Takamoto, Masashi; Yoshimura, Toshikazu; Harada, Yasuko; Harada, Susumu; Ishibashi, Tsuneo; Arakawa, Kikuo; Kono, Kenji; Ohizumi, Kotaro; Ichikawa, Yoichiro; Tokunaga, Naoto; Shiraishi, Tsuneaki; Tanaka, Masako; Kawahara, Masao; Saisho, Masazumi; Kawaguchi, Shinzo; Shigematsu, Hironari; Mitsutake, Yoshiyuki; Tanaka, Humio; Hare, Kohei; Kohno, Shigeru; Koga, Hironobu; Kaku, Mitsuo; Tomono, Kazunori; Okuno, Kazuhiro; Fukushima, Kiyoyasu; Inoue, Yuichi; Suyama, Naohumi; Nakatomi, Masao; Ishiguro, Miyako; Sawa, Hideaki; Matsumoto, Keizo; Nagatake, Tsuyoshi; Utsunomiya, Yoshiaki; Tao, Misao; Takasugi, Masakazu; Degawa, Satoshi; Morito, Toshihiro; Sakamoto, Tasuku; Nasu, Masaru; Goto, Yoichiro; Yamasaki, Tohru; Goto, Jun; Kitagawa, Kazuo; Ando, Masayuki; Suga, Moritaka; Yamazaki, Hisato; Tsunoda, Yoichiro; Kai, Sunako; Urata, Atsushi; Fukuda, Yasutsugu; Tokunaga, Katsumasa; Shima, Kiyoshi; Takenaka, Shinobu; Saito, Atsushi; Fukuhara, Hiroshi; Inadome, Jun; Nakamura, Hiroaki; Kaneshima, Hiroshi; Ohwan, Isoko; Kusano, Nobuchika; Ishikawa, Masakiyo; Miyasato, Akiko; Nakashima, Mitsuyoshi; Yamaguchi, Keizo.

In: Japanese Journal of Chemotherapy, Vol. 43, No. 1, 1995, p. 63-84.

Research output: Contribution to journalArticle

Matsumoto, F, Imai, T, Sakurai, I, Saito, A, Tomizawa, M, Abe, S, Honda, Y, Sekine, K, Igarashi, T, Imai, S, Watanabe, H, Inoue, Y, Takebe, K, Tamura, T, Masuda, M, Tamura, M, Konishi, K, Mouri, T, Tanifuji, Y, Takeuchi, K, Hirano, H, Shirato, K, Tanno, Y, Sakamoto, M, Nukiwa, T, Watanabe, A, Konno, K, Sayama, T, Shoji, S, Nagai, K, Niizuma, K, Nakai, Y, Honda, Y, Honma, M, Sato, K, Arakawa, M, Wada, K, Tsukada, H, Hoshino, S, Iwata, H, Aoki, N, Sekine, O, Suzuki, Y, Takeda, H, Katsu, M, Aosaki, N, Nakamura, M, Shimada, K, Sano, Y, Akiyama, N, Arai, Y, Tanaka, Y, Sakai, O, Shiba, K, Yoshida, M, Okada, K, Tanimoto, H, Obara, K, Komatsuzaki, K, Tanabe, O, Nagamura, H, Shimizu, A, Mochizuki, T, Mori, T, Isonuma, H, Takahashi, M, Nakata, K, Narui, K, Kudo, K, Tanabe, N, Hayashi, I, Kunii, O, Nishiya, H, Ono, Y, Yamaguchi, M, Sugiyama, H, Uzuka, Y, Shishido, H, Baba, M, Kobayashi, H, Takeda, H, Sakayori, T, Miura, H, Oshitani, H, Yoshida, M, Ohkubo, T, Ikeda, H, Tani, K, Kaneko, T, Chiba, J, Nakamura, T, Hasegawa, H, Sakamoto, H, Shimada, J, Hori, S, Odagiri, S, Suzuki, K, Sumitomo, M, Amano, T, Hirai, Y, Hagiwara, E, Irimaziri, S, Matsuoka, Y, Obana, M, Sato, A, Chida, K, Tamura, R, Suda, T, Yagi, T, Toyoshima, M, Shirai, M, Taniguchi, M, Yasuda, K, Uchiyama, H, Nakano, Y, Shimokata, K, Ichiyama, S, Sakai, S, Hironobu, M, Yamamoto, M, Yagi, T, Nakanishi, K, Suda, K, Hara, T, Yoshimoto, T, Yamamoto, T, Suzuki, K, Matsuura, T, Yamakoshi, M, Takeuchi, T, Yamada, Y, Yamamoto, T, Nakamura, A, Hanaki, H, Takeyama, S, Kawakami, M, Yamamoto, K, Usami, I, Kuroki, H, Miki, F, Narita, N, Sawaki, M, Mikasa, K, Konishi, M, Soejime, R, Niki, Y, Moriya, O, Matsushima, T, Kimura, M, Yamakido, M, Hasegawa, K, Yamaoka, N, Miyazawa, T, Doi, M, Arita, K, Daido, K, Ejima, T, Kurimura, O, Hiramoto, M, Tominaga, N, Saigo, K, Sasaki, T, Matsumoto, Y, Sugimoto, Y, Konishi, T, Sawae, Y, Okada, K, Takaki, K, Ninomiya, K, Kumagai, Y, Sumita, I, Terashima, T, Misumi, H, Shimono, N, Takamoto, M, Yoshimura, T, Harada, Y, Harada, S, Ishibashi, T, Arakawa, K, Kono, K, Ohizumi, K, Ichikawa, Y, Tokunaga, N, Shiraishi, T, Tanaka, M, Kawahara, M, Saisho, M, Kawaguchi, S, Shigematsu, H, Mitsutake, Y, Tanaka, H, Hare, K, Kohno, S, Koga, H, Kaku, M, Tomono, K, Okuno, K, Fukushima, K, Inoue, Y, Suyama, N, Nakatomi, M, Ishiguro, M, Sawa, H, Matsumoto, K, Nagatake, T, Utsunomiya, Y, Tao, M, Takasugi, M, Degawa, S, Morito, T, Sakamoto, T, Nasu, M, Goto, Y, Yamasaki, T, Goto, J, Kitagawa, K, Ando, M, Suga, M, Yamazaki, H, Tsunoda, Y, Kai, S, Urata, A, Fukuda, Y, Tokunaga, K, Shima, K, Takenaka, S, Saito, A, Fukuhara, H, Inadome, J, Nakamura, H, Kaneshima, H, Ohwan, I, Kusano, N, Ishikawa, M, Miyasato, A, Nakashima, M & Yamaguchi, K 1995, 'A comparative study of biapenem and imipenem/cilastatin for chronic respiratory tract infection', Japanese Journal of Chemotherapy, vol. 43, no. 1, pp. 63-84. https://doi.org/10.11250/chemotherapy1995.43.63
Matsumoto, Fumio ; Imai, Takeo ; Sakurai, Iwao ; Saito, Akira ; Tomizawa, Masumi ; Abe, Shosaku ; Honda, Yasuhito ; Sekine, Kyuichiro ; Igarashi, Tomofumi ; Imai, Sumio ; Watanabe, Hideaki ; Inoue, Yuji ; Takebe, Kazuo ; Tamura, Toyokazu ; Masuda, Mitsuo ; Tamura, Masashi ; Konishi, Kazuki ; Mouri, Takashi ; Tanifuji, Yukio ; Takeuchi, Kenichi ; Hirano, Haruto ; Shirato, Kunio ; Tanno, Yasuo ; Sakamoto, Masahiro ; Nukiwa, Toshihiro ; Watanabe, Akira ; Konno, Kiyoshi ; Sayama, Tsuneo ; Shoji, Satoru ; Nagai, Kosaku ; Niizuma, Kazunao ; Nakai, Yusi ; Honda, Yoshihiro ; Honma, Mitsunobu ; Sato, Kazuo ; Arakawa, Masaaki ; Wada, Koichi ; Tsukada, Hiroki ; Hoshino, Shigeyuki ; Iwata, Humihide ; Aoki, Nobuki ; Sekine, Osamu ; Suzuki, Yasutoshi ; Takeda, Hajimu ; Katsu, Masataka ; Aosaki, Noboru ; Nakamura, Morio ; Shimada, Kaoru ; Sano, Yasuyuki ; Akiyama, Norihisa ; Arai, Yasuo ; Tanaka, Yasuko ; Sakai, Osamu ; Shiba, Kohya ; Yoshida, Masaki ; Okada, Kazuhisa ; Tanimoto, Hiroichi ; Obara, Kazuo ; Komatsuzaki, Katsumi ; Tanabe, Osamu ; Nagamura, Hideo ; Shimizu, Ayumu ; Mochizuki, Taichi ; Mori, Takeshi ; Isonuma, Hiroshi ; Takahashi, Mayumi ; Nakata, Kohichiro ; Narui, Kohji ; Kudo, Kohichiro ; Tanabe, Noriko ; Hayashi, Izumi ; Kunii, Otohiko ; Nishiya, Hazime ; Ono, Yasuo ; Yamaguchi, Morimichi ; Sugiyama, Hazime ; Uzuka, Yoshio ; Shishido, Harumi ; Baba, Motoo ; Kobayashi, Hiroyuki ; Takeda, Hiroaki ; Sakayori, Tohru ; Miura, Hiroshi ; Oshitani, Hiroshi ; Yoshida, Masahiko ; Ohkubo, Takao ; Ikeda, Hirotada ; Tani, Kenji ; Kaneko, Tamotsu ; Chiba, Jun ; Nakamura, Toshio ; Hasegawa, Hideyuki ; Sakamoto, Hiroshi ; Shimada, Jingoro ; Hori, Seiji ; Odagiri, Shigeki ; Suzuki, Kaneo ; Sumitomo, Midori ; Amano, Taizi ; Hirai, Yoshihito ; Hagiwara, Eri ; Irimaziri, Shoichiro ; Matsuoka, Yasuo ; Obana, Mitsuo ; Sato, Atsuhiko ; Chida, Kingo ; Tamura, Ryoji ; Suda, Takahumi ; Yagi, Takeshi ; Toyoshima, Mikio ; Shirai, Masahiro ; Taniguchi, Masami ; Yasuda, Kazuo ; Uchiyama, Hiroshi ; Nakano, Yutaka ; Shimokata, Kaoru ; Ichiyama, Satoshi ; Sakai, Shuzo ; Hironobu, Minami ; Yamamoto, Masashi ; Yagi, Tetsuya ; Nakanishi, Kazuo ; Suda, Katsuhisa ; Hara, Tohru ; Yoshimoto, Tetsusuke ; Yamamoto, Toshiyuki ; Suzuki, Kanzo ; Matsuura, Tohru ; Yamakoshi, Masahiro ; Takeuchi, Toshihiko ; Yamada, Yasuo ; Yamamoto, Toshinobu ; Nakamura, Atsushi ; Hanaki, Hidekazu ; Takeyama, Shinji ; Kawakami, Makoto ; Yamamoto, Kazuhide ; Usami, Ikuji ; Kuroki, Hideaki ; Miki, Fumio ; Narita, Nobuhiro ; Sawaki, Masayoshi ; Mikasa, Keiichi ; Konishi, Mitsuru ; Soejime, Rinzo ; Niki, Yoshihito ; Moriya, Osamu ; Matsushima, Toshiharu ; Kimura, Makoto ; Yamakido, Michiro ; Hasegawa, Kenji ; Yamaoka, Naoki ; Miyazawa, Teruomi ; Doi, Masao ; Arita, Kenichi ; Daido, Kazuhiro ; Ejima, Takeshi ; Kurimura, Osamu ; Hiramoto, Masahiko ; Tominaga, Naoko ; Saigo, Kazumasa ; Sasaki, Takao ; Matsumoto, Yukio ; Sugimoto, Yuji ; Konishi, Tatsuya ; Sawae, Yoshiro ; Okada, Kaoru ; Takaki, Koji ; Ninomiya, Kiyoshi ; Kumagai, Yukio ; Sumita, Ikuo ; Terashima, Takanori ; Misumi, Hiroyasu ; Shimono, Nobuyuki ; Takamoto, Masashi ; Yoshimura, Toshikazu ; Harada, Yasuko ; Harada, Susumu ; Ishibashi, Tsuneo ; Arakawa, Kikuo ; Kono, Kenji ; Ohizumi, Kotaro ; Ichikawa, Yoichiro ; Tokunaga, Naoto ; Shiraishi, Tsuneaki ; Tanaka, Masako ; Kawahara, Masao ; Saisho, Masazumi ; Kawaguchi, Shinzo ; Shigematsu, Hironari ; Mitsutake, Yoshiyuki ; Tanaka, Humio ; Hare, Kohei ; Kohno, Shigeru ; Koga, Hironobu ; Kaku, Mitsuo ; Tomono, Kazunori ; Okuno, Kazuhiro ; Fukushima, Kiyoyasu ; Inoue, Yuichi ; Suyama, Naohumi ; Nakatomi, Masao ; Ishiguro, Miyako ; Sawa, Hideaki ; Matsumoto, Keizo ; Nagatake, Tsuyoshi ; Utsunomiya, Yoshiaki ; Tao, Misao ; Takasugi, Masakazu ; Degawa, Satoshi ; Morito, Toshihiro ; Sakamoto, Tasuku ; Nasu, Masaru ; Goto, Yoichiro ; Yamasaki, Tohru ; Goto, Jun ; Kitagawa, Kazuo ; Ando, Masayuki ; Suga, Moritaka ; Yamazaki, Hisato ; Tsunoda, Yoichiro ; Kai, Sunako ; Urata, Atsushi ; Fukuda, Yasutsugu ; Tokunaga, Katsumasa ; Shima, Kiyoshi ; Takenaka, Shinobu ; Saito, Atsushi ; Fukuhara, Hiroshi ; Inadome, Jun ; Nakamura, Hiroaki ; Kaneshima, Hiroshi ; Ohwan, Isoko ; Kusano, Nobuchika ; Ishikawa, Masakiyo ; Miyasato, Akiko ; Nakashima, Mitsuyoshi ; Yamaguchi, Keizo. / A comparative study of biapenem and imipenem/cilastatin for chronic respiratory tract infection. In: Japanese Journal of Chemotherapy. 1995 ; Vol. 43, No. 1. pp. 63-84.
@article{65c2213bc16c4ddab719911e1a264c2b,
title = "A comparative study of biapenem and imipenem/cilastatin for chronic respiratory tract infection",
abstract = "The clinical efficacy, safety and usefulness of biapenem (BIPM), a new carbapenem antibiotic for injection, were evaluated in chronic respiratory tract infections in a comparative study with imipenem/cilastatin (IPM/CS) Patients were given 600 mg (potency) of BIPM or 1, 000mg (potency)/1000 mg of IPM/CS daily (b.i.d.) for 14 days, and the following results were obtained: 1. A total of 203 cases were enrolled in this study, and 185 cases were evaluated for clinical efficacy Efficacy rates were 90.3{\%}(84/93) in the BIPM group and 83.7{\%} (77/92) in the IPM/CS group, with no significant difference between the two groups. 2. Bacteriological eradication rates were 70.9{\%} (39/55) in the BIPM group and 66.7{\%} (34/51) in the IPM/CS group, with no significant difference between the two groups. 3. The incidence of adverse reaction was 2.1{\%} (2/95) in the BIPM group and 4.1{\%} (4/98) in the IPM/CS group. There was no significant difference between the two groups. The incidence of abnormal laboratory findings was 20.9{\%} (19/91) in the BIPM group and 21.1{\%} (19/90) in the IPM/CS group. There was no significant difference between the two groups. 4. The usefulness rates were 90.3{\%} (84/93) in the BIPM group and 81.7{\%} (76/93) in the IPM/CS group. There was no significant difference between the two groups. No significant differences were observed between 600 mg (potency) of BIPM and 1, 000mg (potency)/1, 000mg of IPM/CS daily (b.i.d.) with respect to any of the above parameters. These results indicate that BIPM is useful for the treatment of chronic respiratory tract infections.",
author = "Fumio Matsumoto and Takeo Imai and Iwao Sakurai and Akira Saito and Masumi Tomizawa and Shosaku Abe and Yasuhito Honda and Kyuichiro Sekine and Tomofumi Igarashi and Sumio Imai and Hideaki Watanabe and Yuji Inoue and Kazuo Takebe and Toyokazu Tamura and Mitsuo Masuda and Masashi Tamura and Kazuki Konishi and Takashi Mouri and Yukio Tanifuji and Kenichi Takeuchi and Haruto Hirano and Kunio Shirato and Yasuo Tanno and Masahiro Sakamoto and Toshihiro Nukiwa and Akira Watanabe and Kiyoshi Konno and Tsuneo Sayama and Satoru Shoji and Kosaku Nagai and Kazunao Niizuma and Yusi Nakai and Yoshihiro Honda and Mitsunobu Honma and Kazuo Sato and Masaaki Arakawa and Koichi Wada and Hiroki Tsukada and Shigeyuki Hoshino and Humihide Iwata and Nobuki Aoki and Osamu Sekine and Yasutoshi Suzuki and Hajimu Takeda and Masataka Katsu and Noboru Aosaki and Morio Nakamura and Kaoru Shimada and Yasuyuki Sano and Norihisa Akiyama and Yasuo Arai and Yasuko Tanaka and Osamu Sakai and Kohya Shiba and Masaki Yoshida and Kazuhisa Okada and Hiroichi Tanimoto and Kazuo Obara and Katsumi Komatsuzaki and Osamu Tanabe and Hideo Nagamura and Ayumu Shimizu and Taichi Mochizuki and Takeshi Mori and Hiroshi Isonuma and Mayumi Takahashi and Kohichiro Nakata and Kohji Narui and Kohichiro Kudo and Noriko Tanabe and Izumi Hayashi and Otohiko Kunii and Hazime Nishiya and Yasuo Ono and Morimichi Yamaguchi and Hazime Sugiyama and Yoshio Uzuka and Harumi Shishido and Motoo Baba and Hiroyuki Kobayashi and Hiroaki Takeda and Tohru Sakayori and Hiroshi Miura and Hiroshi Oshitani and Masahiko Yoshida and Takao Ohkubo and Hirotada Ikeda and Kenji Tani and Tamotsu Kaneko and Jun Chiba and Toshio Nakamura and Hideyuki Hasegawa and Hiroshi Sakamoto and Jingoro Shimada and Seiji Hori and Shigeki Odagiri and Kaneo Suzuki and Midori Sumitomo and Taizi Amano and Yoshihito Hirai and Eri Hagiwara and Shoichiro Irimaziri and Yasuo Matsuoka and Mitsuo Obana and Atsuhiko Sato and Kingo Chida and Ryoji Tamura and Takahumi Suda and Takeshi Yagi and Mikio Toyoshima and Masahiro Shirai and Masami Taniguchi and Kazuo Yasuda and Hiroshi Uchiyama and Yutaka Nakano and Kaoru Shimokata and Satoshi Ichiyama and Shuzo Sakai and Minami Hironobu and Masashi Yamamoto and Tetsuya Yagi and Kazuo Nakanishi and Katsuhisa Suda and Tohru Hara and Tetsusuke Yoshimoto and Toshiyuki Yamamoto and Kanzo Suzuki and Tohru Matsuura and Masahiro Yamakoshi and Toshihiko Takeuchi and Yasuo Yamada and Toshinobu Yamamoto and Atsushi Nakamura and Hidekazu Hanaki and Shinji Takeyama and Makoto Kawakami and Kazuhide Yamamoto and Ikuji Usami and Hideaki Kuroki and Fumio Miki and Nobuhiro Narita and Masayoshi Sawaki and Keiichi Mikasa and Mitsuru Konishi and Rinzo Soejime and Yoshihito Niki and Osamu Moriya and Toshiharu Matsushima and Makoto Kimura and Michiro Yamakido and Kenji Hasegawa and Naoki Yamaoka and Teruomi Miyazawa and Masao Doi and Kenichi Arita and Kazuhiro Daido and Takeshi Ejima and Osamu Kurimura and Masahiko Hiramoto and Naoko Tominaga and Kazumasa Saigo and Takao Sasaki and Yukio Matsumoto and Yuji Sugimoto and Tatsuya Konishi and Yoshiro Sawae and Kaoru Okada and Koji Takaki and Kiyoshi Ninomiya and Yukio Kumagai and Ikuo Sumita and Takanori Terashima and Hiroyasu Misumi and Nobuyuki Shimono and Masashi Takamoto and Toshikazu Yoshimura and Yasuko Harada and Susumu Harada and Tsuneo Ishibashi and Kikuo Arakawa and Kenji Kono and Kotaro Ohizumi and Yoichiro Ichikawa and Naoto Tokunaga and Tsuneaki Shiraishi and Masako Tanaka and Masao Kawahara and Masazumi Saisho and Shinzo Kawaguchi and Hironari Shigematsu and Yoshiyuki Mitsutake and Humio Tanaka and Kohei Hare and Shigeru Kohno and Hironobu Koga and Mitsuo Kaku and Kazunori Tomono and Kazuhiro Okuno and Kiyoyasu Fukushima and Yuichi Inoue and Naohumi Suyama and Masao Nakatomi and Miyako Ishiguro and Hideaki Sawa and Keizo Matsumoto and Tsuyoshi Nagatake and Yoshiaki Utsunomiya and Misao Tao and Masakazu Takasugi and Satoshi Degawa and Toshihiro Morito and Tasuku Sakamoto and Masaru Nasu and Yoichiro Goto and Tohru Yamasaki and Jun Goto and Kazuo Kitagawa and Masayuki Ando and Moritaka Suga and Hisato Yamazaki and Yoichiro Tsunoda and Sunako Kai and Atsushi Urata and Yasutsugu Fukuda and Katsumasa Tokunaga and Kiyoshi Shima and Shinobu Takenaka and Atsushi Saito and Hiroshi Fukuhara and Jun Inadome and Hiroaki Nakamura and Hiroshi Kaneshima and Isoko Ohwan and Nobuchika Kusano and Masakiyo Ishikawa and Akiko Miyasato and Mitsuyoshi Nakashima and Keizo Yamaguchi",
year = "1995",
doi = "10.11250/chemotherapy1995.43.63",
language = "English",
volume = "43",
pages = "63--84",
journal = "Japanese Journal of Chemotherapy",
issn = "1340-7007",
publisher = "Japan Society of Chemotherapy",
number = "1",

}

TY - JOUR

T1 - A comparative study of biapenem and imipenem/cilastatin for chronic respiratory tract infection

AU - Matsumoto, Fumio

AU - Imai, Takeo

AU - Sakurai, Iwao

AU - Saito, Akira

AU - Tomizawa, Masumi

AU - Abe, Shosaku

AU - Honda, Yasuhito

AU - Sekine, Kyuichiro

AU - Igarashi, Tomofumi

AU - Imai, Sumio

AU - Watanabe, Hideaki

AU - Inoue, Yuji

AU - Takebe, Kazuo

AU - Tamura, Toyokazu

AU - Masuda, Mitsuo

AU - Tamura, Masashi

AU - Konishi, Kazuki

AU - Mouri, Takashi

AU - Tanifuji, Yukio

AU - Takeuchi, Kenichi

AU - Hirano, Haruto

AU - Shirato, Kunio

AU - Tanno, Yasuo

AU - Sakamoto, Masahiro

AU - Nukiwa, Toshihiro

AU - Watanabe, Akira

AU - Konno, Kiyoshi

AU - Sayama, Tsuneo

AU - Shoji, Satoru

AU - Nagai, Kosaku

AU - Niizuma, Kazunao

AU - Nakai, Yusi

AU - Honda, Yoshihiro

AU - Honma, Mitsunobu

AU - Sato, Kazuo

AU - Arakawa, Masaaki

AU - Wada, Koichi

AU - Tsukada, Hiroki

AU - Hoshino, Shigeyuki

AU - Iwata, Humihide

AU - Aoki, Nobuki

AU - Sekine, Osamu

AU - Suzuki, Yasutoshi

AU - Takeda, Hajimu

AU - Katsu, Masataka

AU - Aosaki, Noboru

AU - Nakamura, Morio

AU - Shimada, Kaoru

AU - Sano, Yasuyuki

AU - Akiyama, Norihisa

AU - Arai, Yasuo

AU - Tanaka, Yasuko

AU - Sakai, Osamu

AU - Shiba, Kohya

AU - Yoshida, Masaki

AU - Okada, Kazuhisa

AU - Tanimoto, Hiroichi

AU - Obara, Kazuo

AU - Komatsuzaki, Katsumi

AU - Tanabe, Osamu

AU - Nagamura, Hideo

AU - Shimizu, Ayumu

AU - Mochizuki, Taichi

AU - Mori, Takeshi

AU - Isonuma, Hiroshi

AU - Takahashi, Mayumi

AU - Nakata, Kohichiro

AU - Narui, Kohji

AU - Kudo, Kohichiro

AU - Tanabe, Noriko

AU - Hayashi, Izumi

AU - Kunii, Otohiko

AU - Nishiya, Hazime

AU - Ono, Yasuo

AU - Yamaguchi, Morimichi

AU - Sugiyama, Hazime

AU - Uzuka, Yoshio

AU - Shishido, Harumi

AU - Baba, Motoo

AU - Kobayashi, Hiroyuki

AU - Takeda, Hiroaki

AU - Sakayori, Tohru

AU - Miura, Hiroshi

AU - Oshitani, Hiroshi

AU - Yoshida, Masahiko

AU - Ohkubo, Takao

AU - Ikeda, Hirotada

AU - Tani, Kenji

AU - Kaneko, Tamotsu

AU - Chiba, Jun

AU - Nakamura, Toshio

AU - Hasegawa, Hideyuki

AU - Sakamoto, Hiroshi

AU - Shimada, Jingoro

AU - Hori, Seiji

AU - Odagiri, Shigeki

AU - Suzuki, Kaneo

AU - Sumitomo, Midori

AU - Amano, Taizi

AU - Hirai, Yoshihito

AU - Hagiwara, Eri

AU - Irimaziri, Shoichiro

AU - Matsuoka, Yasuo

AU - Obana, Mitsuo

AU - Sato, Atsuhiko

AU - Chida, Kingo

AU - Tamura, Ryoji

AU - Suda, Takahumi

AU - Yagi, Takeshi

AU - Toyoshima, Mikio

AU - Shirai, Masahiro

AU - Taniguchi, Masami

AU - Yasuda, Kazuo

AU - Uchiyama, Hiroshi

AU - Nakano, Yutaka

AU - Shimokata, Kaoru

AU - Ichiyama, Satoshi

AU - Sakai, Shuzo

AU - Hironobu, Minami

AU - Yamamoto, Masashi

AU - Yagi, Tetsuya

AU - Nakanishi, Kazuo

AU - Suda, Katsuhisa

AU - Hara, Tohru

AU - Yoshimoto, Tetsusuke

AU - Yamamoto, Toshiyuki

AU - Suzuki, Kanzo

AU - Matsuura, Tohru

AU - Yamakoshi, Masahiro

AU - Takeuchi, Toshihiko

AU - Yamada, Yasuo

AU - Yamamoto, Toshinobu

AU - Nakamura, Atsushi

AU - Hanaki, Hidekazu

AU - Takeyama, Shinji

AU - Kawakami, Makoto

AU - Yamamoto, Kazuhide

AU - Usami, Ikuji

AU - Kuroki, Hideaki

AU - Miki, Fumio

AU - Narita, Nobuhiro

AU - Sawaki, Masayoshi

AU - Mikasa, Keiichi

AU - Konishi, Mitsuru

AU - Soejime, Rinzo

AU - Niki, Yoshihito

AU - Moriya, Osamu

AU - Matsushima, Toshiharu

AU - Kimura, Makoto

AU - Yamakido, Michiro

AU - Hasegawa, Kenji

AU - Yamaoka, Naoki

AU - Miyazawa, Teruomi

AU - Doi, Masao

AU - Arita, Kenichi

AU - Daido, Kazuhiro

AU - Ejima, Takeshi

AU - Kurimura, Osamu

AU - Hiramoto, Masahiko

AU - Tominaga, Naoko

AU - Saigo, Kazumasa

AU - Sasaki, Takao

AU - Matsumoto, Yukio

AU - Sugimoto, Yuji

AU - Konishi, Tatsuya

AU - Sawae, Yoshiro

AU - Okada, Kaoru

AU - Takaki, Koji

AU - Ninomiya, Kiyoshi

AU - Kumagai, Yukio

AU - Sumita, Ikuo

AU - Terashima, Takanori

AU - Misumi, Hiroyasu

AU - Shimono, Nobuyuki

AU - Takamoto, Masashi

AU - Yoshimura, Toshikazu

AU - Harada, Yasuko

AU - Harada, Susumu

AU - Ishibashi, Tsuneo

AU - Arakawa, Kikuo

AU - Kono, Kenji

AU - Ohizumi, Kotaro

AU - Ichikawa, Yoichiro

AU - Tokunaga, Naoto

AU - Shiraishi, Tsuneaki

AU - Tanaka, Masako

AU - Kawahara, Masao

AU - Saisho, Masazumi

AU - Kawaguchi, Shinzo

AU - Shigematsu, Hironari

AU - Mitsutake, Yoshiyuki

AU - Tanaka, Humio

AU - Hare, Kohei

AU - Kohno, Shigeru

AU - Koga, Hironobu

AU - Kaku, Mitsuo

AU - Tomono, Kazunori

AU - Okuno, Kazuhiro

AU - Fukushima, Kiyoyasu

AU - Inoue, Yuichi

AU - Suyama, Naohumi

AU - Nakatomi, Masao

AU - Ishiguro, Miyako

AU - Sawa, Hideaki

AU - Matsumoto, Keizo

AU - Nagatake, Tsuyoshi

AU - Utsunomiya, Yoshiaki

AU - Tao, Misao

AU - Takasugi, Masakazu

AU - Degawa, Satoshi

AU - Morito, Toshihiro

AU - Sakamoto, Tasuku

AU - Nasu, Masaru

AU - Goto, Yoichiro

AU - Yamasaki, Tohru

AU - Goto, Jun

AU - Kitagawa, Kazuo

AU - Ando, Masayuki

AU - Suga, Moritaka

AU - Yamazaki, Hisato

AU - Tsunoda, Yoichiro

AU - Kai, Sunako

AU - Urata, Atsushi

AU - Fukuda, Yasutsugu

AU - Tokunaga, Katsumasa

AU - Shima, Kiyoshi

AU - Takenaka, Shinobu

AU - Saito, Atsushi

AU - Fukuhara, Hiroshi

AU - Inadome, Jun

AU - Nakamura, Hiroaki

AU - Kaneshima, Hiroshi

AU - Ohwan, Isoko

AU - Kusano, Nobuchika

AU - Ishikawa, Masakiyo

AU - Miyasato, Akiko

AU - Nakashima, Mitsuyoshi

AU - Yamaguchi, Keizo

PY - 1995

Y1 - 1995

N2 - The clinical efficacy, safety and usefulness of biapenem (BIPM), a new carbapenem antibiotic for injection, were evaluated in chronic respiratory tract infections in a comparative study with imipenem/cilastatin (IPM/CS) Patients were given 600 mg (potency) of BIPM or 1, 000mg (potency)/1000 mg of IPM/CS daily (b.i.d.) for 14 days, and the following results were obtained: 1. A total of 203 cases were enrolled in this study, and 185 cases were evaluated for clinical efficacy Efficacy rates were 90.3%(84/93) in the BIPM group and 83.7% (77/92) in the IPM/CS group, with no significant difference between the two groups. 2. Bacteriological eradication rates were 70.9% (39/55) in the BIPM group and 66.7% (34/51) in the IPM/CS group, with no significant difference between the two groups. 3. The incidence of adverse reaction was 2.1% (2/95) in the BIPM group and 4.1% (4/98) in the IPM/CS group. There was no significant difference between the two groups. The incidence of abnormal laboratory findings was 20.9% (19/91) in the BIPM group and 21.1% (19/90) in the IPM/CS group. There was no significant difference between the two groups. 4. The usefulness rates were 90.3% (84/93) in the BIPM group and 81.7% (76/93) in the IPM/CS group. There was no significant difference between the two groups. No significant differences were observed between 600 mg (potency) of BIPM and 1, 000mg (potency)/1, 000mg of IPM/CS daily (b.i.d.) with respect to any of the above parameters. These results indicate that BIPM is useful for the treatment of chronic respiratory tract infections.

AB - The clinical efficacy, safety and usefulness of biapenem (BIPM), a new carbapenem antibiotic for injection, were evaluated in chronic respiratory tract infections in a comparative study with imipenem/cilastatin (IPM/CS) Patients were given 600 mg (potency) of BIPM or 1, 000mg (potency)/1000 mg of IPM/CS daily (b.i.d.) for 14 days, and the following results were obtained: 1. A total of 203 cases were enrolled in this study, and 185 cases were evaluated for clinical efficacy Efficacy rates were 90.3%(84/93) in the BIPM group and 83.7% (77/92) in the IPM/CS group, with no significant difference between the two groups. 2. Bacteriological eradication rates were 70.9% (39/55) in the BIPM group and 66.7% (34/51) in the IPM/CS group, with no significant difference between the two groups. 3. The incidence of adverse reaction was 2.1% (2/95) in the BIPM group and 4.1% (4/98) in the IPM/CS group. There was no significant difference between the two groups. The incidence of abnormal laboratory findings was 20.9% (19/91) in the BIPM group and 21.1% (19/90) in the IPM/CS group. There was no significant difference between the two groups. 4. The usefulness rates were 90.3% (84/93) in the BIPM group and 81.7% (76/93) in the IPM/CS group. There was no significant difference between the two groups. No significant differences were observed between 600 mg (potency) of BIPM and 1, 000mg (potency)/1, 000mg of IPM/CS daily (b.i.d.) with respect to any of the above parameters. These results indicate that BIPM is useful for the treatment of chronic respiratory tract infections.

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=0028912950&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=0028912950&partnerID=8YFLogxK

U2 - 10.11250/chemotherapy1995.43.63

DO - 10.11250/chemotherapy1995.43.63

M3 - Article

AN - SCOPUS:0028912950

VL - 43

SP - 63

EP - 84

JO - Japanese Journal of Chemotherapy

JF - Japanese Journal of Chemotherapy

SN - 1340-7007

IS - 1

ER -