A case of ulcerative colitis successfully treated with low-dose warfarin for portal vein thrombosis after colectomy

Junko Tomita, Hiroyuki Okada, Motowo Mizuno, Junichiro Nasu, Mamoru Nishimura, Shinichiro Nakamura, Yoshiyuki Kobayashi, Hirofumi Kawamoto, Kazuhiro Nouso, Yoshiaki Iwasaki, Kosaku Sakaguchi, Yasushi Shiratori, Hiromi Iwagaki, Yoshinori Morimoto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A case of ulcerative colitis successfully treated with low-dose warfarin for portal vein thrombosis after colectomy'. Together they form a unique fingerprint.