A case of IgG4-related lymphadenopathy, pericarditis, coronary artery periarteritis and luminal stenosis

Ryoto Hourai, Masatoshi Miyamura, Ryunosuke Tasaki, Akiko Iwata, Yoshihiro Takeda, Hideaki Morita, Nobuharu Hanaoka, Jun Tanigawa, Kensaku Shibata, Atsushi Takeshita, Mitsuhiro Kawano, Yasuharu Sato, Yoshinobu Hirose, Nobukazu Ishizaka

Research output: Contribution to journalArticle

10 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A case of IgG4-related lymphadenopathy, pericarditis, coronary artery periarteritis and luminal stenosis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences